Bij de aanslagen in Brussel ...

Geschokt door de aanslagen die gisteren opnieuw zoveel onschuldige slachtoffers maakten in Brussel, gaan onze gedachten uit naar hun nabestaanden. Samen met hen staan we sprakeloos en rouwen we om het verlies van hun geliefden.

Geschokt zijn we eveneens door de overtuiging die blijkbaar in de hoofden van bepaalde mensen leeft, dat geweld een oplossing voor bepaalde maatschappelijke problemen dichterbij zou kunnen brengen. Oorlog heeft nog nooit een oplossing gebracht, integendeel. Steeds betalen vooral onschuldige mensen het gelag voor de machtshonger van enkelen.

De aanslagen treffen onze samenleving in het hart. Tolerantie en verbondenheid worden op de proef gesteld, terwijl het de fundamenten zijn voor eenheid en vrede. Als christenen blijven we echter geloven dat het slechts respect en dialoog zijn die ons de weg wijzen naar een wereld waar alle mensen tot hun recht kunnen komen. We voelen ons geroepen ons daarvoor blijvend in te zetten.

In deze Goede Week gedenken we het lijden en sterven van de Heer Jezus: de rechtvaardige die het slachtoffer werd van de haat van mensen. We gedenken hoe hij is blijven vertrouwen op God, die hij als zijn Vader aan zijn zijde wist. Jezus heef ons God geopenbaard als de lotgenoot van alle slachtoffers. We hopen en bidden dat de slachtoffers van de aanslagen, hun families en vrienden en wij allen zouden mogen ervaren hoe Jezus’ Vader ook nu aan de zijde staat van hen die lijden.

Dat het paaslicht ook in onze samenlevingen moge opgaan.

+Joris A.O.L. Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht

+Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum