Vastengroet 2016

Vastengroet 2016

De Ark is een internationale beweging die mensen met een verstandelijke beperking de ruimte wil
geven die hen toekomt. De grondlegger is een rooms-katholiek christen: Jean Vanier. Ook de
Nederlandse rooms-katholieke priester Henri Nouwen was ermee verbonden. Het is nu al meer dan
veertig jaar dat Jean Vanier overal ter wereld kleine woongemeenschappen sticht waar mensen met
een verstandelijke beperking samenwonen met mensen zonder zichtbare handicap, mensen zoals de
meesten van ons dus. Ze proberen gemeenschappen te zijn waar mensen, ongeacht hun ras, cultuur,
godsdienst, mogelijkheden of beperkingen een plek kunnen vinden en met hun gaven elkaar en de
wereld kunnen verrijken’. “Als je leeft met mensen met een handicap”, vertelt Jean Vanier, dan leer
je opeens heel wat over je zelf, en hij voegt eraan toe: “mens zijn is aan elkaar toevertrouwd zijn, elk
met je zwakheden en je kracht, omdat we elkaar nodig hebben.” In ons land is er een Ark-
gemeenschap in Gouda.

Download de vastenbrief.pdf hier

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum