Priesterwijding diaken Age Alexander Kramer

 

Namens het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland nodig ik u van harte uit voor de eucharistieviering waarin de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, de priesterwijding zal toedienen aan Age Alexander Kramer. De dienst zal plaatsvinden op zaterdag 30 januari 2016 om 14.30 uur in de kerk van de H. Agnes, Voorstraat 112, 1931 AN Egmond aan Zee.

IJmuiden, 23 december 2015, Harald Münch, deken van het bisdom Haarlem

Na de dienst is er gelegenheid de nieuw gewijde priester te feliciteren en elkaar te ontmoeten.Na de receptie is er in dezelfde ruimte een maaltijd voor degenen die hiervoor een aparte uitnodiging hebben gekregen. Mocht u Age iets willen geven, dan stelt hij een bijdrage voor zijn albe zeer op prijs. U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL41INGB0002123000 ovv Albe

 

Contact:
deken drs. Harald Münch, munchharald@gmail.com
dhr. drs. Age Kramer, age.kramer@gmail.com

V
oor de locale organisatie:
pastoor Rudolf Scheltinga, okkn@planet.nl 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 januari 2016

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum