Bisschopsverkiezing

Tijdens de droefheid over de dood van bisschop Bert Wirix mogen wij ons ook alweer voorbereiden - en in zekere zin verheugen - op de verkiezing van een nieuwe bisschop. Deze wordt naar oud-katholieke overtuiging niet van buitenaf benoemd, maar door mensen uit ons eigen bisdom gekozen. Degenen die de nieuwe bisschop zullen kiezen, zijn de priesters en diakens van het bisdom Haarlem, aangevuld met een aantal synodevertegenwoordigers van de parochies (ook onze Egmondse synodevertegenwoordiger). Tot bisschop verkiesbaar zijn alle priesters die minimaal vijf jaar geestelijke zijn in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en nog niet met emeritaat (pensioen) zijn gegaan.

Na een vergadering van de priesters en diakens van het bisdom Haarlem ("Haarlemse Geestelijkheid") en na een informatieve bijeenkomst met alle kiesgerechtigden, zal de bisschopsverkiezing plaatsvinden op zaterdag 19 april in onze kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem. De bijeenkomst is voor iedere belangstellende toegankelijk. Om 10.00 uur begint de "Mis ter ere van de heilige Geest" en aansluitend vindt de verkiezing plaats.

De gekozene heeft vervolgens twee weken de tijd om zich te bezinnen en te antwoorden. Tenslotte geeft de aartsbisschop van Utrecht zijn instemming (in het nieuwe Statuut geschiedt dit ook omgekeerd: de bisschop van Haarlem geeft zijn instemming bij de verkiezing van een nieuwe aartsbisschop van Utrecht). Daarna kan een datum voor de bisschopswijding worden vastgesteld.

Pastoor Mattijs Ploeger

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum