Oproep van Arme kant Bergen, Egmond en Schoorl

Oproep van Arme kant Bergen, Egmond en Schoorl

Met de komende feestdagen in zicht, wil de werkgroep Kerken solidair afdeling Armekant Bergen Uw aandacht  vragen voor mensen in de bijstand. Dat waren er 228 dit afgelopen jaar die van Uw gift dankbaar gebruik maakten.

Gezien de huidige omstandigheden moeten waarschijnlijk nog meer mensen een beroep doen op deze voorziening. Vooral alleenstaande ouders met kinderen hebben het zeer lastig. Met een bescheiden gift willen wij met hen solidair zijn en doen dan ook een beroep op Uw steun. Voor inlichtingen: 072-589 60 29. Ons rekeningnummer is NL 43 INGB 000 223 801 t.n.v. Armekant afd. Bergen NH

 

Onze dank namens uw medeburgers, Kerken solidair afd. Bergen NH

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum