Vertegenwoordiging in PBO van RTV80

In de stukken voor de vergadering van de Gemeenteraad van de Gemeente Bergen-NH van 1 oktober 2015 is opgenomen onder punt 7:

10-057: Voorstel betreft vaststellen verklaring voor commissariaat voor de media
inzake zendtijdtoewijzing lokale omroep Stichting RTV BES.

Met in de stukken de opmerking:
De Stichting Radio en TV BES nadrukkelijk verzoeken het Programmabeleidbepalend Orgaan aan te vullen met vertegenwoordigers uit de stroming Kerkgenootschappen / genootschappen op levensbeschouwelijke grondslag.

Vanmorgen is de behandelend ambtenaar op de hoogte gebracht van de vertegenwoordiger in de PBO namens de genoemde genootschappen. Deze vertegenwoordiger is Rudolf Scheltinga, pastoor van de Oud-Katholieke parochie in Egmond aan Zee.

Hierbij is één en ander opgehelderd en gaan we over tot de orde van de dag.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum