Thema-avonden 2015 - 2016

Themavonden:   het programma 2015-2016

 

De parochianen die in het voorjaar  onze avonden bezocht hebben, kijken waarschijnlijk al uit naar deze berichtgeving!

Op de laatste avond werden enkele onderwerpen door hen voorgesteld; u vindt ze terug in het programma hieronder:

 

In de maand oktober (dinsdagen 6-13 en 20) zal dhr. Noordsij uit Culemborg ons informeren over de Islam. Onder meer komt aan de orde: hoe en waarom is deze godsdienst ontstaan en wat betekent de opkomst van de Islam voor ons land en voor onszelf? Dhr. Noordsij heeft zich al vele jaren verdiept in de Koran en de Islam in relatie tot het Christelijk geloof.

 

Dinsdag 10 november komt pastoor Jan van der Steen naar Egmond en hij houdt dan een lezing over zijn pelgrimage naar Santiago de Compostella. Zijn woorden zullen ondersteund worden door beelden van zijn tocht.

 

Op dinsdag 8 december komt prof. dr. Peter Ben Smit  naar onze parochie om ons bekend te maken, of meer bekend te maken,  met de gnostiek . De gnostiek kent u vast wel in relatie tot de Nag Hammadi geschriften. Maar er is zoveel meer over te vertellen, dat kunt u op deze avond komen beluisteren.

 

Als we het nieuwe jaar net knallend zijn ingegaan met het idee alle kwade geesten verjaagd te hebben, komt Age Kramer ons op dinsdagen 12 en 19 januari vertellen over zijn afstudeerthema: Demonen- echter dan je denkt.

 
In de Veertigdagentijd is er weer een wekelijkse bezinningsavond. Dit jaar nemen we iedere week een Psalm. Dat zijn teksten/gedichten/gebeden uit het Boek der Psalmen in de bijbel. We zullen kijken naar het ontstaan van de Psalmen en naar hun betekenis. De dinsdagen van 16 februari tot en met 15 maart, onder leiding van assisterend pastor Mattijs Ploeger.

 

Weet u wat zazen is? Nee? Op dinsdag 5 april vertelt  Sandra van der  Helm u er alles over tijdens de avond over  zen-meditatie. Ook zal zij u uitleggen wat u er als christen aan kunt hebben.  Denkt u niet dat u alleen stil gaat zitten, want een korte loopmeditatie is ook onderdeel van deze avond.

 

Op dinsdag 19 april is er weer een muziekavond. Op deze avond brengt u zelf uw muziek mee. Tegen die tijd informeren wij u verder of er misschien een bepaald thema aan de avond verbonden wordt. Maar net als afgelopen keer is het de bedoeling dat u ons vertelt wat de muziek voor u betekent, hoe de muziek u kan raken.

 

Tot slot eindigen we volgend jaar ons programma in de maand mei, op dinsdag 17 mei,  met een avond over de Drie-eenheid.  Hoe zit dat nou, werd er gevraagd.  Op deze avond probeert Mattijs Ploeger hierover meer duidelijkheid te geven.

 

U ziet en leest het goed: een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Het is ver vooruitkijken, maar de tijd gaat sneller dan we soms willen. Noteert u vast in uw agenda wat u beslist niet wilt missen?

 

Houd u wel steeds het Scheepje in de gaten voor de actuele informatie voor de aankomende tijd.

 

Wij hopen u op veel van onze avonden te mogen verwelkomen!

 

Mattijs Ploeger en Trees Visser-Groot

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum