Taize en Oud-Katholieke kerken

Vreugde, eenvoud en barmhartigheid: het feest van Taizé!


De oecumenische gemeenschap van Taizé beleeft een jubileumjaar. De gemeenschap werd 75 jaar geleden gesticht door frère Roger Schutz, die dit jaar ook 100 jaar zou zijn geworden. Tien jaar geleden kwam hij om het leven als gevolg van de verwondingen die hij opliep toen een verwarde vrouw hem met een mes aanviel tijdens het gebed in de kerk.

Dit was afgelopen zondag, 16 augustus, precies 10 jaar geleden en werd in Taizé herdacht door de gemeenschap, vier- tot vijfduizend jongeren en een aantal officiële gasten. Onder de gasten Kardinaal Koch van de Vaticaanse Eenheidsraad, Aartsbisschop John Sentamu van York en ook aartsbisschop Joris Vercammen, die vergezeld was door Vicaris Jean Claude Mokry van onze Zwitserse zusterkerk. Ook de Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland was aanwezig om deze indrukwekkende herdenking mee te vieren.

Het bijzondere charisma van broeder Roger en de gemeenschap van Taizé kwam bij de viering duidelijk tot uiting. Vreugde, eenvoud en barmhartigheid zijn de sleutelwoorden voor een wijze van leven die verbondenheid en verzoening tot stand brengt. De gastvrijheid heeft Taizé hoog in het vaandel en hun trouw aan de jongeren die week in week uit enkele dagen komen meeleven in Taizé blijft bewondering afdwingen.

In zijn groetwoord aan Frère Alois, de opvolger van Frère Roger als prior, en aan de gemeenschap, beklemtoont aartsbisschop Joris dat de gemeenschap een geschenk van de Heilige Geest is voor heel de kerk. Verder stipt hij de principiële verbondenheid aan tussen het streven van Taizé dat er op gericht is confessionele grenzen te doorbreken, en het oud-katholieke charisma dat eveneens bruggen wil bouwen tussen kerken en christenen. Daarbij roept hij in herinnering dat een van de grootvaders van Broeder Roger een tijdlang de Zwitserse Oud-Katholieke Kerk als priester gediend heeft, en dat de gemeenschap van Taizé en de Oud-Katholieke Kerken ook de inspiratie van Port-Royal met onder andere zijn nadruk op stilte en innerlijke vrede, gemeenschappelijk hebben.

Verschillende broeders van de gemeenschap zijn nog steeds enthousiast over het onthaal dat zij in onze Paradijskerk hebben mogen beleven toen zij vijf jaar geleden de Europese ontmoeting te Rotterdam voorbereidden. Daarbij werden herinneringen opgehaald aan de samenwerking met wijlen pastoor Piet van Tilburg. Broeder Alois sprak de hoop uit in de toekomst nog meer samen te kunnen werken met de kerken van de Unie van Utrecht. Afgesproken werd mogelijkheden daartoe verder te verkennen.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 augustus 2015

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum