Uitnodiging seminariedag

Uitnodiging voor de Seminariedag

OUD-KATHOLIEK SEMINARIE

Kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland gevestigd bij het Departement Filosofie en Religiewetenschap (Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht

UITNODIGING SEMINARIEDAG

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie en het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie nodigen u hierbij uit voor de openbare Seminariedag ter opening van het studiejaar 2015-2016.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 19 september 2015 in de oud-katholieke kathedraal van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. De aanvang is om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u welkom voor koffie of thee.
Tijdens deze middag zal de jury voor de wetenschappelijke prijzen de Pascalprijs uitreiken aan onze emeritus-docent voor patristiek en oecumenica, prof. dr. Martien Parmentier.
Het openingscollege van dit studiejaar zal worden gegeven door onze docent kerkgeschiedenis, can. drs. Wietse van der Velde.
Voorts staan een kort jaarverslag van de rector, een bijdrage vanuit de studenten en muzikale intermezzi op het programma.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Uw aanwezigheid en ook die van andere belangstellenden wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het Curatorium,

Namens het College van Docenten,

mr. drs. Klaas-Jan Visser, voorzitter dr. Mattijs Ploeger, rector

correspondentieadres: mw. Th.J. van der Woude-Bakker

Nimmerdorlaan 3 3612 AM Tienhoven

telefoon: 0346 – 281578

e-mail: dorienvanderwoudeokkerk@planet.nl

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum