Utrecht en Manila

Utrecht en Manila

50 jaar solidariteit als bijdrage aan de oecumenische beweging
Mini symposium op vrijdag 12 juni 2015, 15.00 uur
Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

De oud-katholieke Unie van Utrecht staat al vijftig jaar in volledige kerkelijke gemeenschap met de Filippijnse Onafhankelijke Kerk. Deze band tussen een Europese en een Aziatische kerkfamilie is geen overeenkomst die ergens in een bureaulade ligt, er wordt integendeel op veel niveaus hard gewerkt hier handen en voeten aan te geven. Leden van de kerk op de Filippijnen en van de oud-katholieke kerken van Europa hebben ontdekt hoe we in een tijd van globalisering samen nieuwe inhoud kunnen geven aan onze katholiciteit. Op dit mini-symposium in Utrecht zullen vertegenwoordigers van beide kerken korte presentaties geven over de ontwikkeling van deze bijzondere band, en ervan getuigen hoe deze full communion beide kerkfamilies heeft beïnvloed. Gasten uit de oecumene zullen vanuit bredere context naar deze relatie kijken, het vergelijken met vergelijkbare kerkelijke gemeenschappen en uitdagingen voor de toekomst formuleren.Het mini symposium begint om 15.00 uur, u bent welkom voor koffie en thee vanaf 14.30 uur. De voertaal zal vooral Engels zijn. De toegang is vrij en opgave niet nodig.  Aansluitend op het symposium vindt om 17.30 uur een gezongen viering van de Eucharistie plaats in de Gertrudiskathedraal. De aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Joris Vercammen, gaat voor en de Obispo Maximo van de Filippijnse Onafhankelijke Kerk, Mgr. Ephraim S. Fajutagana, zal preken. Ook hier bent u van harte welkom.

.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum