Vastenaktie 2015

Citypastoraat RotterdamOecumenische Vastenactie 2015 in de Egmonden
Ondersteun het werk van de citypastor
van de Paradijskerk Rotterdam!
 

In Rotterdam, aan de Nieuwe Binnenweg 25, staat al ruim 100 jaar (sinds 1910) het markante gebouw van de Oud Katholieke Parochie van de HH. Petrus en Paulus, genaamd de Paradijs-kerk. De kerk staat in een levendige volksbuurt, het Oude Westen, met een bevolking die bestaat uit rasechte Rotterdammers, maar ook uit bewoners, die zich vanuit vele wind-streken in de loop der jaren in de wijk hebben gevestigd.  Kortom een kleurrijke wijk (in de meest letterlijke zin van het woord) waar het Citypastoraat van de Paradijskerk sinds 2008 een bekend en welkom instituut is geworden.

 

Voor een brochure klik HIER

Verborgen leed

In deze wijk is veel  verborgen armoede, verborgen leed en verborgen noden.  De citypastor – priester Hans de Rie – komt dan ook in zijn werk een grote diversiteit aan problemen tegen: spanning in gezinnen, in relaties, traumatische ervaringen van mensen die huis en haard hebben verlaten, zorgen om hun kinderen en nog veel meer. De citypastor gaat met de mensen in gesprek om hen hun eigenwaarde te laten hervinden, om hen te laten zien dat ze sterk genoeg zijn om met een zetje in de rug hun leven in de hand te houden, hij  zet hen op het spoor van een andere levensstijl, kortom hij geeft hen hun regie over hun leven terug. En hij blijft hen volgen zodat hij hen bij terugval kan oprapen en op het spoor terugzetten.

 

Vleugels uitslaan

Het Citypastoraat en het werk van de citypastor heeft in de loop der jaren de Oud-Katholieke kerk op het netvlies gezet van vele Rotterdammers, ook stadsbestuurders. Met zeer bescheiden financiële middelen handhaaft het Citypastoraat deze positie, maar is daardoor wel beperkt in het uitslaan van de vleugels.

U kunt er met uw bijdrage tijdens de Vastenactie 2015 voor zorgen dat het Citypastoraat van de Paradijskerk in Rotterdam zijn vleugels verder kan uitslaan en haar huidige positie en reputatie kan versterken.

 

Daarom: geef dan ook ruimhartig. De wijk, het citypastoraat en de stad Rotterdam zullen u dankbaar zijn!

NL93RABO 031 57 65 100 t.n.v. Vastenactie 2015.

 

Citypastoraat extra gratis informatie! J

 

De oud-katholieke parochie HH. Petrus en Paulus wil een geloofsgemeenschap zijn waar je persoonlijk je geloof kunt beleven en kunt delen met anderen. Waar je gesterkt wordt voor het leven van alledag met zijn moeiten en zorgen. Waar je kunt danken voor het goede op je weg. Waar je samen met anderen iets van de liefdevolle aanwezigheid en leiding van God kunt ervaren.

 

De oud-katholieke parochie in Rotterdam wil een open gemeenschap zijn, waar levensvragen niet uit de weg worden gegaan, waar de inbreng van een ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid belangrijk is en waar gastvrijheid, vriendschap en warmte te vinden is.

 

De Paradijskerk staat in het centrum van de bruisende stad Rotterdam met zijn veelkleurigheid en meerstemmigheid. De Paradijskerk maakt ook deel uit van een buurtsamenleving en wil solidair zijn met de mensen die daar werken en leven. De kerk wil delen in de vreugde en het verdriet van deze buurtsamenleving. Het citypastoraat van de Paradijskerk wil een concrete invulling geven aan presentie van de kerk in de stad en wel met de volgende activiteiten.

 

Activiteiten

Gastvrijheid en openheid is de rode draad van de missie van het citypastoraat Paradijskerk. Het citypastoraat wil dienstbaar zijn voor mensen uit de buurt en de stad bij de zoektocht naar de zin van hun leven. Het citypastoraat wil de kerk een plek laten zijn waar mensen op adem kunnen komen, een luisterend oor kunnen vinden, steun en hulp kunnen ontvangen bij hun spirituele groei.

 

In samenwerking met de Oud- en Rooms-katholieke parochie alsmede de Commissie Paradijselijke Muziek organiseert het citypastoraat gedurende het hele jaar vaste activiteiten, zoals:

 

Gastvrije kerk op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur, waarin steeds om 16.00 uur een gezamenlijk moment van bezinning is d.m.v. een Vesper (1e zaterdag van de maand), orgelconcert (4e zaterdag van de maand) en op de overige zaterdagen een meditatief moment met muziek, stilte, een lezing en een korte meditatie.

 

Inloopmiddagen 'Op verhaal komen' in de Ark. Iedereen is welkom voor een kopje koffie, voor vragen, voor een gesprek, een ontmoeting of gewoon voor een praatje.

 

Nog meer informatie?

Kijk dán op: www.citypastoraat.okkn.nl

 

We hopen op uw bijdrage, in de collectes tijdens de vastenmeditaties, in de collectes op zondag en op rekening:

NL93RABO 031 57 65 100 t.n.v. Vastenactie 2015.

www.citypastoraat.okkn.nl
 
Gastvrijheid en openheid is de rode draad van de missie van het citypastoraat Paradijskerk. Het citypastoraat wil dienstbaar zijn voor mensen uit de buurt en de stad bij de zoektocht naar de zin van hun leven. Het is ons doel om de paradijskerk een plek te laten zijn waar mensen op adem kunnen komen, een luisterend oor kunnen vinden, steun en hulp kunnen ontvangen bij hun spirituele groei. Hiervoor organiseren wij verschillende activiteiten, Deze variëren van simpelweg de kerk openstellen voor het publiek tot het organiseren van complete dienst.

Nieuwsgierig? Komt gerust eens kijken. Wees welkom!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum