Veertig dagen de tijd ..... voor wt?

Op Aswoensdag (18 februari) beginnen we de Veertigdagentijd met een Eucharistieviering in de avond om 19.00 uur. Ons hoofd wordt met as bestrooid ten teken van onze bereidheid tot inkeer, tot boete en tot verzoening.


Elke woensdagavond daaropvolgend (zie rooster kerkdiensten) is er om 19.30 uur een oecumenische gebedsdienst in de Protestantse Kerk in Egmond aan Zee mét vastenmeditatie.  Vrijdag 27 maart is er de ‘Algemene Voorbereiding’. Het is een viering van boete en verzoening, waarin onder handoplegging en gebed aan een ieder die dat wil het sacrament van de verzoening wordt bediend.


Dan begint de Goede Week op Palmzondag (29 maart). Op zaterdag 28 maart is van 11.00 – 13.00 uur Palmpaasstokken maken in ’t Oisie. Stokken en versiermateriaal is aanwezig. Nu alleen de kinderen nog, of ook de grote mensen die graag eens willen worden als kinderen. Op zaterdagavond 28 maart is er om 19.00 uur Vespers + Lof met medewerking van ons Mannenkoor. We bereiden ons voor op de viering van Palmzondag de volgende ochtend. De Eucharistieviering begint om 10.00 uur. Dán gaan we plechtig, mét onze Palmpaasstokken de kerk in, in een palmpaasprocessie. We lezen in die Eucharistieviering ook het Lijdensverhaal van Christus.

 

Op maandag in de Goede Week (30 maart) wijdt de bisschop van ons bisdom Haarlem, mgr dr Dirk Jan Schoon de zalfolie die wordt gebruikt bij de catechumenenzalving, doop, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding, bisschopswijding, altaarwijding. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk te Haarlem (Kinderhuissingel 76) tijdens een Eucharistieviering waar heel ons bisdom welkom is. Deze plechtige Eucharistieviering begint om 19.30 uur. Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om de olie mee te nemen naar de Egmonden.


Op woensdag (1 april) in de Goede Week vieren we – zoals iedere woensdag – met een klein aantal mensen de Eucharistieviering. Een moment van verdieping, verheffing en verstilling.

Op Witte Donderdag (2 april) vieren we om 19.00 uur de instelling van de H. Eucharistie. Jezus liet ons het sacrament van Brood en Wijn na, om altijd bij ons te zijn wanneer wij met elkaar Brood en Wijn nemen, zodat wij het Lichaam en Bloed van Christus kunnen ontvangen. De opstelling van de stoelen is in de kerk aangepast aan deze bijzondere viering. Op het eind van de viering wordt het altaar ‘ontbloot’, kaal gemaakt, vooruitlopend en ter voorbereiding op de gebeurtenissen van de volgende dag.

 

Op Goede Vrijdag (3 april) gedenken we om 15.00 uur de dood van Jezus Christus, die voor ons de poort naar het Leven werd. Het is een sobere, ingetogen en tegelijk indrukwekkende dienst. Aansluitend blijft de kerk open tot 19.00 uur, wanneer we met een korte gebedsdienst rondom het kruis deze dag afsluiten.

 

Na de stilte van Paaszaterdag (4 april) begint ’s avonds om 21.00 uur de Paaswake. Het is een indrukwekkende dienst met een groot aantal lezingen, waaraan maar geen einde lijkt te komen. We vieren de overgang van dood naar leven (van duisternis naar licht en van slavernij naar vrijheid). In deze Paasnachtwake ontsteken we het nieuwe licht dat een héél jaar zal branden. Tevens hernieuwen we onze doopbeloften. De Paasnacht is bij uitstek hét moment om als mens herinnerd te worden aan het lidmaat zijn van de Kerk van Christus.


De hoogmissen van Eerste en Tweede Paasdag zijn beide om 10.00 uur. Eerste Paasdag is een bijzondere viering met het kerkkoor en ook tweede Paasdag wordt een bijzondere viering met het mannenkoor. Op die dag is ook (?) het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi in (?). Aansluitend tellen we door tot en met het Pinksterfeest in Paasdagen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum