Bidweek voor de eenheid van de christenen

18 t/m 25 januari 2015


Zondag 18 januari  | Week van gebed voor de eenheid van de christenen
10.00 uur    Eucharistieviering in de RKK in Egmond aan den Hoef

'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.
Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele
wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen
met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt.

De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteerden op 22 september
een boekje met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal.
Op hetzelfde moment brachten de organisaties een gebedenboek uit,
waarin kerkelijke leiders en andere christenen gebeden onder woorden brengen
die een indruk geven van de spiritualiteit in ons land. De pastoor van onze parochie,
Rudolf Scheltinga, heeft er ook aan meegewerkt.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië
en heeft als uitgangspunt het ver-haal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7).
Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'.
De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven,
in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum