Je suis Charlie


Ook het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geschokt door de aanslag
op de redactie en de cartoonisten van Charlie Hebdo in Parijs. Deze afschuwelijke terreurdaad
is niet alleen een aanslag op individuele personen, maar ook op een van de belangrijkste
principes van onze rechtsstaat: de vrijheid van meningsuiting, die het mogelijk maakt
gevestigde belangen, met name ook van religieuze instituten en bewegingen, kritisch te volgen.

Waar deze vrijheid wordt aangetast of onmogelijk wordt gemaakt, verliest de samenleving
haar menselijkheid en dreigt zij te ontaarden in een totalitair systeem. Dat terroristen
met hun acties de hemel menen te verdienen, wijzen we af als een onzinnige
zelftoeeigening van het oordeel dat aan God alleen toekomt.

Het Bestuur roept de leden van de Oud-Katholieke Kerk en allen die de democratische
samenleving voorstaan op, om op elke mogelijke wijze te protesteren tegen de terreurdaad
en tegen de haat die groepen in de samenleving tegen elkaar opzet en probeert uit te spelen.

Naast dit protest zoeken wij wegen om de pluriformiteit, ook in religieuze zin,
die onze samenleving de eeuwen door heeft verrijkt, te beschermen
en waar mogelijk door dialoog en ontmoeting te bevorderen.
Ons christelijk geloof is daarbij onze leidraad, omdat het ons leert
dat geweld alleen overwonnen kan worden door vertrouwen, hoop en liefde.

Namens het Collegiaal Bestuur,

Dirk Jan,
Bisschop van Haarlem

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum