Beheerscommissie

De beheerscommissie van het Verenigingsgebouw Egmond
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het gebouw en de exploitatie.

Dit binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur van de S.T.O.O.P.
Er is maandelijks overleg over de dagelijkse gang van zaken + beleidsaangelegenheden.

Contactpersonen:

Pastoor Rudolf Scheltinga, voorzitter bestuur S.T.O.O.P.
telefoon 06 – 55 76 84 44

Jaap Dekker, beheerder
telefoon 06 – 39 49 48 16 

Maarten Groen, lid namens het kerkbestuur
telefoon 06 – 10 93 40 65

--------------------------------

Financiele administratie
Maarten Groen

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum