Bouwovereenkomst voor St. Agneskerk getekend

Kogel is door de kerk

Aan het begin van de middag op 27 oktober 2014 werd in de pastorie de bouwovereenkomst getekend tussen het kerkbestuur en bouwbedrijf Ooijevaar betreffende het vernieuwen/herstellen van diverse delen van ons kerkgebouw: het oostdak, de oostmuur en (gedeeltelijk) de westmuur. Binnenkort volgt hier op de website meer informatie en een planning van de diverse werkzaamheden zal te zien zijn op het schema dat achter in de kerk op 't prikbord komt te hangen. Namens het kerkbestuur waren bij de ondertekening aanwezig de secretaris mevrouw Laura Zwart - Vuil en de voorzitter, pastoor Rudolf Scheltinga. Namens bouwbedrijf Ooijevaar ondertekende de directeur, Piet Dekker, de overeenkomst. Bouwkundig adviseur en begeleider in deze van het kerkbestuur, Cees Teunissen, van de firma Casparus bv, zag één en ander gebeuren. De werkzaamheden kunnen nu officieel gaan beginnen!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum