'Mijn kerk in balans'

Kerkbalans alleen nog voor betrokken leden

Kerkbalans

De geldwervingsactie Kerkbalans richt zich voortaan alleen op betrokken kerkleden. Randkerkelijken krijgen niet langer iemand aan de deur die hen vraagt geld te geven voor de kerk.

Dat is een van de veranderingen voor de actie Kerkbalans volgend jaar, staat aangekondigd in het blad Kerkbeheer, van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkbalans is de gezamenlijke geldwervingsactie van vijf kerkgenootschappen, waaronder de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Ieder jaar -in de tweede helft van januari - gaan tienduizenden vrijwilligers langs de deuren bij parochianen en gemeenteleden om hen te vragen een financiële bijdrage toe te zeggen.

Dat leidt tot frustratie bij zowel bezochte leden, als bij vrijwilligers, constateert de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) die de actie Kerkbalans coördineert. Kerkbalans-lopers krijgen geregeld ronduit onvriendelijke opmerkingen. "Voor sommigen was de vraag om geld het enige contactmoment met de kerk, en dat is natuurlijk niet goed", zegt Bert van Rijssen van de ICG. Om de frustratie te voorkomen adviseert de ICG nu om alleen kerkleden te benaderen van wie in de afgelopen drie jaar een gift is ontvangen.

Verder gaat de ICG sociale media inzetten. "We zijn druk bezig meteen strategie hiervoor", aldus Van Rijssen. Deze communicatievorm komt in plaats van de posters op stations. De website www.kerkbalans.nl wordt vernieuwd, en gaat een centrale rol spelen voor de plaatselijke Kerkbalans-organisatoren. Door alle aanpassingen hoopt de ICG de inkomstenontwikkeling van plaatselijke gemeenten 'omhoog te stuwen'.

Kerkbalans werd de afgelopen tien jaar uitgevoerd met als motto 'Verbreden en verdiepen'. Met verbreden wordt bedoeld dat ook randkerkelijken benaderd worden, met verdiepen dat de trouwe gevers gericht gevraagd wordt om meer te geven. Het accent komt in de nieuwe campagne te liggen op verdiepen. Voor verbreden zal een aparte strategie, los van Kerkbalans, worden ontwikkeld, kondigt de ICG aan.

De actie Kerkbalans wordt volgend jaar gehouden van 18 tot en met 31 januari. De campagne krijgt een nieuw thema: 'Mijn kerk in balans'.

Bron: HetGoedeLeven

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum