Prinses Beatrix aanwezig bij jubileum Oud-Katholieke Kerken

20 september 2014 in Utrecht

Prinses Beatrix woont op zaterdagmiddag 20 september in de Domkerk in Utrecht de Eucharistieviering ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de kerkelijke Unie van Utrecht bij. De viering is onderdeel van het 31e internationale congres van Oud-Katholieken, dat in de Domstad plaatsvindt van 18 tot en met 21 september.
In de kerkelijke Unie van Utrecht zijn sinds 1889 verscheidene zelfstandige katholieke kerken uit Europa verenigd. Sinds 1890 organiseren zij eenmaal per vier jaar een internationaal congres.


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdag 20 september in de Domkerk te Utrecht de eucharistieviering bij van het 125-jarig bestaan van de kerkelijke Unie van Utrecht. Deze herdenking is het hoogtepunt van het 31ste internationale congres van Oud-Katholieken, dat van 18 tot 21 september in Utrecht wordt gehouden. In de kerkelijke Unie van Utrecht zijn sinds 1889 verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa met elkaar verbonden.

De Unie krijgt vorm in de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC), waarin bisschoppen van de aangesloten kerken met een eigen bisdom tenminste eenmaal per jaar bijeen komen. Zij zijn afkomstig uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Nederland. De Nederlandse Oud-Katholieke kerk beschouwt zich als een voortzetting van de kerk die Willibrord in de zevende eeuw in de noordelijke Nederlanden stichtte. Nederland is hierin vertegenwoordigd door de Oud-Katholieke bisschoppen van Utrecht en Haarlem.

Daarnaast organiseren de aangesloten landskerken sinds 1890 eenmaal per vier jaar een internationaal Oud-Katholieken congres. Het doel van deze congressen is de samenkomst van leden van alle kerken van de Unie van Utrecht, het onderlinge contact te onderhouden en een thematische verdieping.

LINK

LINK


Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum