Emeritus-Bisschop Teunis Johannes Horstman overleden

12 augustus 2014

   

In het begin van de middag op dinsdag 12 augustus overleed in Alkmaar de emeritus-bisschop van Haarlem en oud-pastoor van onze parochie Egmond, mgr. Teunis Johannes Horstman, in de leeftijd van 87 jaar.

We gedenken zijn leven, in dankbaarheid voor wie hij was en wat hij gedaan em betekend heeft voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en ook daarbuiten. We bevelen hem aan bij de Barmhartige God, onze Vader, in wie hij een onverwoestbaar vertrouwen had. In onze gebeden gedenken we ook zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en alle overige familieleden en vrienden.

Voor een in memoriam, zie de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De avondwake en de uitvaart van oud-bisschop Horstman vinden plaats in de parochiekerk van de H. Agnes aan de Voorstraat 112 te Egmond aan Zee. De avondwake wordt gehouden op zondagavond 17 augustus om 19.00 uur, waarna aansluitend gelegenheid tot condoleren. De Eucharistieviering ter uitvaart en aansluitend de begrafenis in Egmond aan Zee vindt plaats op maandag 18 augustus om 11.00 uur.

Bij gelegenheid van de bisschopwijding werd het volgende lied geschreven:

Autem in Domino gaudebo

Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,

Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd,

uw werk vervult mijn wezen met ontzag.

Breng nu, o God, uw werken aan de dag:

toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;

uw volk zal juichen om zijn God en Heer.

Woedt overal op aarde het geweld,

wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,

maakt zich de macht van haat en afgunst groot,

brengt zij het leven enkel nog ter dood,

hoopt ook geen mens op ’t komend Godsrijk meer,

toch blijf ik juichen om mijn God en HEER.

En als het licht eenmaal zelfs duister wordt,

- geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord,

geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,

wanneer de schapen Gods verdreven zijn,

is er bij mensen geen verwachting meer;

nog zal ik juichen om mijn God en HEER.

‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,

mij richten naar het woord van het begin,

dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:

’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.

Gij, HEER, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;

ik juich om U in tijd en eeuwigheid.Oud-Katholiek Gezangboek 527
bij Habakuk 3, 2 + 17 – 18
Melodie: Yorkshire (Stockport) John Wainwright (1723 – 1768)
Tekst: Koenraad Ouwens (1953)Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum