Sacramentsdag 750 jaar

ingesteld in 1264


Het is deze zomer 750 jaar geleden dat paus Urbanus IV ‘Corpus Christi’ als een universeel feest instelde. Dit katholieke hoogfeest, in het Nederlands taalgebied Sacramentsdag geheten, stelt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal.

 Corpus Christi (‘Lichaam van Christus’) valt op de tweede donderdag na Pinksteren; in Nederland echter op de zondag erna. Dit jaar valt Sacramentszondag op 22 juni. 

De instelling van Corpus Christi gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon (1192-1258). Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen te pleiten voor een speciale feestdag waarop zijn verheerlijkt lichaam in de gedaante van brood aanbeden wordt. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. Jacques Pantaléon, een van de Luikse aartsdiakens, was de latere paus Urbanus IV. Op 11 augustus 1264 schreef hij Corpus Christi voor in de gehele Kerk.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum