Cornelis Diependaal

Een grafsteen en een stukje kerkgeschiedenis

Dat op een aantal begraafplaatsen een apart Oud-Katholiek gedeelte is, is niet bij iedere Oud-Katholiek bekend. Op deze website is er al eens eerder over geschreven n.a.v. een schoonmaakactie door parochianen van Amersfoort, klik hier.

Op het Oud-Katholieke gedeelte van Schiedam ligt een reeks van oude tot zeer oude graven waaronder dat van mgr. Cornelis Diependaal. Op zijn grafsteen staat: gedoopt op 26 oktober 1829 te Egmond aan Zee en overleden te Schiedam op 22 november 1893, bisschop van Deventer van 1875 - 1893 en pastoor van de O.R.K. gemeente te Schiedam.

Mgr. Diependaal was op 24 september 1889 een van de ondertekenaars van de zgn.Utrechtse Verklaring, die de grondslag vormde voor de Unie van Utrecht, waarvan tijdens het Internationaal Oud-Katholieken Congres in september a.s. het 125-jarig bestaan zal worden gevierd.
Een boeiend stukje kerkgeschiedenis om eens na te lezen, zie daarvoor de website van de landelijke kerk onder de kop 'Internationaal'. Een actuele aanvulling op dit punt is deverklaring van de IBC d.d. 3 april 2014 m.b.t. tot het toetreden van de Mariavieten. Een bijzondere combinatie van oude en nieuwe kerkgeschiedenis.
En het onderhoud van de graven.....daarvoor blijft de aandacht nodig!

Reacties: Geen berichten

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum