VASTENMEDITATIES 2014 en sobere maaltijd

 

Alweer heel wat jaren organiseren de gezamenlijke kerken in Egmond – de Rooms-katholieke, Oud-katholieke en Protestantse – vijf vastenmeditaties in de veertigdagentijd, op achtereenvolgende woensdagavonden op weg naar Pasen. Dit jaar is het thema van de wekelijkse bezinning ‘Jezus….’.

De eerste meditatie is op woensdag 12 maart, met als thema : ‘Jezus…het Woord is Mens geworden’.

Iedereen, lid van een kerk of niet!, is van harte uitgenodigd.

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenactieproject van dit jaar: ‘Steeds meer Nederlanders hebben minder dan € 2,= per dag voor eten’. Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. Vooral de crisis is hier debet aan. Veel mensen raken hun baan kwijt en het aantal eenoudergezinnen neemt toe, waardoor meer gezinnen te maken krijgen met armoede en schulden. Uw gift is ook welkom op rekening NL93RABO 031 57 65 100 t.n.v. Vastenactie 2014.

Plaats:  Protestantse kerk Egmond aan Zee, Voorstraat, hoek Trompstraat.

Aanvang:  19.30uur.

Voorafgaand aan de eerste vastenmeditatie is er een SOBERE MAALTIJD:

woensdag 12 maart, om 18.00 uur in het Verenigingsgebouw van de Oud-Katholieke Kerk aan de Julianastraat. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij ds. Saskia Ossewaarde (briefje posten op Trompstraat 4; of mailen: esossewaarde@hotmail.com), uiterlijk woensdag 5 maart. Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden. (Maar: als wij u voeden, voedt u dan een ander?! Een gift is dus welkom).

Tot ziens!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum