Kerkberichten deze week

15 februari 2014

40 dagentijd in 2014
Een bezinningsboekje verschenen. Een eigentijdse handreiking - van de hand van diverse schrijvers - met teksten (Bijbel, overweging, gebed) en beelden om elke dag van de Veertigdagentijd een moment van bezinning te geven op weg naar Pasen. Het boekje is aansprekend voor een groeiende groep mensen uit verschillende kerkelijke stromingen die invulling willen geven aan de vastentijd.

Verkrijgbaar via de pastorie in de Voorstraat in Egmond aan Zee en in de kerk voor en na de vieringen. O ja, Aswoensdag is op 5 maart.
Nog genoeg tijd om carnaval te vieren dus.

Magazine De Paus
Paus Franciscus is op 13 maart 2014 één jaar paus. Dit eenmalige magazine verschijnt wereldwijd en Adveniat heeft de eer dit fraaie magazine over de paus in Nederland en in België uit te geven. Met de mooiste foto's en zijn indrukwekkende woorden. Te bestellen bij het secretariaat van de Rooms-Katholieke parochies in de Egmonden in Egmond aan den Hoef.

 

Fusie – perikelen
Het parochiebestuur van de RK parochie in Bergen, Petrus en Paulus/Benedictus wil u hierbij uitnodigen om op vrijdag 14 februari om 19.30 uur een informatieve bijeenkomst over de fusie tussen de parochies bij te wonen in De Nieuwe Beuk. Er is gelegenheid voor toelichting en vragen & antwoorden. U bent van harte welkom! Als u deze bijeenkomst gemist hebt – kijk dan vooral op de website van de parochie. Een informatie bijeenkomst van de parochie St. Joannes de Doper in Schoorl is inmiddels geweest. Verder informatie ook op de website.

 

Nog meer fusie – perikelen
Ook de RK parochies van de Egmonden, Heiloo en Akersloot hebben te maken met een fusie. Daarom een oproep van de werkgroep communicatie fusievoorbereiding: Wij willen als werkgroep, net als in de andere betrokken parochies, ook in de Egmonden in gesprek gaan met betrokken parochianen over de weg die we in de regio gaan richting fusie tussen de parochies van Heiloo-Egmonden-Akersloot (HEA).

Deze fusie wil het Bisdom graag gerealiseerd zien per 1 januari 2015. Na een inleiding en uw hiermee bijpraten over de stand van zaken is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
Datum:     woensdag 19 februari 2014
locatie:    ontmoetingsruimte rk kerk in Egmond aan den Hoef
Aanvang: 19.45 uur
Graag van te voren opgeven via het parochiesecretariaat.

 

Het lied
Een lied en emoties zijn nauw verbonden. Een lied kan je raken of je hebt er niets mee. Zo is het ook met Bijbelverhalen. Je hebt er persoonlijks iets mee of niet. In deze muzikale workshop legt het lied de verbinding tussen het Bijbelverhaal en je eigen levensverhaal. Wanneer: zondagmiddag 16 februari, 14.30-16.30 uur Waar: Orgelzaal Booij, Daalmeerpad 13, 1827 GA Alkmaar. Entree € 7.50.

 

Woensdag 19 februari is er in de Ruïnekerk in Bergen, om 20.00 uur een avond met als titel: ‘Schoonheid en troost’ over Rutger Kopland

Het wordt een avond over scheppingsdrang en inspiratie. Hoe Bijbels wil je het hebben. We gaan weer kijken naar fragmenten uit een VPRO-interview van Wim Kayzer met de dichter Rutger Kopland. Daarbij was de leidende vraag: wat betekenen de woorden ‘schoonheid’ en ‘troost’ in jouw persoonlijk leven. Kopland laat zien hoe gedichten bij hem ontstaan en hoe groot de kracht en moeite zijn van inspiratie.  Ds. Engele Wijnsma is de gastheer.

 

De redactie van kerkberichten van Radio 80 wenst u goede dagen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum