Extra synode OKKN

zaterdag 8 februari 2014

Extra synode
De extra synodezitting over de evaluatie van het beleid
van de afgelopen jaren, waarbij ingezet was op groei,
en de gedachtenwisseling over de te volgen koers voor
de komende jaren, is vastgesteld op zaterdag 8
februari 2014 in De Akker in Hilversum. Na een brede
interne discussie zullen aanzetten gegeven worden
voor de verdere concrete invulling van het beleid.
Bron: Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum