Kerkberichten

Kerkberichten
Radio 80 – 11 december 2013

De Raad van Kerken Nederland roept gemeentes en parochies op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar. Met de voorbede en op andere manieren wil de Raad wijze steun geven aan de mensen die in Syrië lijden onder het geweld en de vele vluchtelingen die onder barre omstandigheden moeten leven zonder uitzicht op een spoedige terugkeer. 

Kerstaktie  2013
Met de feestdagen alweer in zicht wil de werkgroep Arme Kant vanuit de Kerken in de gemeente Bergen opnieuw uw aandacht vragen voor de eindejaarsgift aan mensen in onze  gemeente die van een minimumuitkering moeten rondkomen. Wij moeten helaas weer vaststellen dat er aan de bezuinigingsronden geen eind lijkt te komen. Hierdoor geraken  steeds meer mensen vaker en sneller in de schulden. Ondanks alle goede wil van de gemeentelijke dienst is het minimum  te laag. Ook wij kunnen dat niet veranderen, maar wel aandacht vragen voor deze stille armoede en waar mogelijk  protesteren. Een bescheiden gift gedurende de feestdagen is dan  ook zeer welkom. Dit jaar bedraagt deze bijdrage 80 euro per gezin  Ook dit jaar hopen wij weer onze dorpsgenoten die in deze omstandigheden verkeren met deze bescheiden gift te verblijden. Mede dankzij de bijdragen van kerken en particulieren  kunnen wij een en ander realiseren.

Wij vragen U daarom  onze actie weer  te ondersteunen met Uw jaarlijkse bijdrage op  giro 223801 t.n.v. Arme kant van NL. afd. Bergen NH.

 

Adventsmiddag 2013 van de Oud-Katholieke parochie in Egmond aan Zee –  donderdag 19 december
Op donderdag 19 december nodigen we alle 65plussers uit met partner, vriend of vriendin voor een gezellige adventsmiddag. We beginnen dan om 15.00 uur met een gezamenlijke kerkdienst in de kerk. Daarna gaan we met z’n allen naar het Verenigingsgebouw Egmond voor een gezellige middag, met een broodmaaltijd en een Kerstverhaal en niet te vergeten muziek van ons eigen muziektrio.Als iemand zelf nog een leuk verhaal of gedicht wil vertellen dan is dat ook mogelijk. We hopen u weer allemaal te zien op deze warme en gezellige adventsmiddag.We hopen op Uw komst en maken er weer een gezellige en warme Adventsmiddag van.

Nieuwe dominee in Schoorl
De Protestantse Gemeente van Schoorl-Groet-Camperduin heeft een nieuwe dominee. Lettie Oosterhof zal op 2 februari 2014 ’s middags intrede doen.

Agnes 86
De Vrouwenvereniging van de Oud-Katholieke parochie in Egmond aan Zee houdt op maandagavond 16 december een Adventsavond. Begonnen wordt met een traditionele boordmaaltijd en aansluitend zal een kerstverhaal worden voorgelezen. Hopelijk smaakt het goed én smaakt het naar meer.

De rooms-katholieke parochiekerk in Bergen is opengesteld voor publiek.

Iedere zaterdag is onze kerk geopend van 13.00 - 15.00 uur voor een bezoek en/of gebed. Ook voor de vele toeristen in ons dorp is het bijzonder fijn dat zij buiten de vieringen om ook een bezoek aan onze kerk kunnen brengen. U bent allen van harte welkom.

 

Uitnodiging: zondag 15 december Kerstconcert in Bergen.
Op zondag 15 December geeft sopraan Marie-Juliette haar eerste Kerstconcert in de Nieuwe Beuk. Marie-Juliette zal worden begeleid door pianist Rudolf Krabbendam, die speciaal voor dit concert uit Duitsland overkomt. Het belooft een mooie en warme kerstmiddag te gaan worden waarin zowel klassieke als meer moderne kerstgezangen ten gehore zal worden gebracht, iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Het concert begint om 16:00 uur en duurt tot 17:30 uur. Van harte bij u aanbevolen! In de Nieuwe Beuk, achter de Petruskerk, Dorpsstraat 20 in Bergen.

 

De redactie van kerkberichten van Radio 80 wenst u goede dagen in deze periode van Advent, op weg naar Kerstmis.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum