Voorbede voor Syrie

zondag 15 december 2013, eerder mag ook

De Raad van Kerken roept gemeentes en parochies ertoe op om op de derde zondag van Advent, 15 december, voorbede te doen voor Syrië, met bijzondere aandacht voor de christenen aldaar.

Voorbede

Laat ons bidden.

Voor Syrië,
voor wie daar lijden onder het geweld,
voor de ontelbaar velen die op de vlucht zijn,
bidden wij tot U, barmhartige God:
laat er zicht zijn op een eind aan al dat leed.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor alle partijen die elkaar bevechten op leven en dood,
voor wie gevangen zitten in cirkels van geweld en wraak,
bidden wij tot U, grote God:
dat zij het wagen de wapens neer te leggen en
het onderling gesprek te zoeken.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor wie als christenen in Syrië worden verdacht gemaakt,
alsof het niet vanouds ook hun land is;
voor wie verjaagd werden uit kloosters en kerken
en moesten aanzien hoe die eeuwenoude plekken werden geruïneerd;
voor wie hun broeders en zusters
het slachtoffer zagen worden van blind fanatisme,
bidden wij tot U, trouwe God:
dat zij weten mogen dat U hen niet vergeet.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Voor Syrië en heel het Midden-Oosten,
voor die streek waar zoveel strijd en dreiging is
– van volk tegen volk, geloof tegen geloof –
bidden wij tot U, God van hoop:
dat de volken en religies er in vrede leren leven.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum