Extra collecte voor noodhulp Filippijnen

 

Het Collegiaal Bestuur heeft de parochies opgeroepen de extra collecte tijdens de kerkdienst a.s. zondag te bestemmen voor noodhulp aan de door de orkaan getroffen Filippijnen.  
Aangezien de Oud-Katholieke Kerk een bijzondere relatie heeft met de Onafhankelijke Filippijnse Kerk (IFI), ook via de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland, zal de opbrengst van de collecte via die kanalen naar onze Filippijnse zusterkerk overgemaakt worden. 
Giften kunnen ook rechtstreeks worden overgemaakt naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort op bankrekening: NL06ABNA0214190129 onder vermelding van noodhulp Filippijnen. Bij voorbaat dank voor uw steun.

Ter informatie: de aartsbisschop schreef op 12 november namen de Internationale Bisschoppen Conferentie een brief aan de Obispo Maximo van de IFI ter bemoediging. Voor belangstellendenhier te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 november 2013

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum