Priesterwijding van diaken Erna Peijnenburg in Egmond aan Zee

Zaterdag 19 oktober 2013, 14.00 uur.

De bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, mgr. dr Dirk Jan Schoon, heeft zijn voornemen bekend gemaakt om diaken Erna Peijnenburg tot priester te wijden op zaterdag 19 oktober a.s., de gedenkdag van de heilige profeet Joël. Daarom zal de liturgische kleur ´rood´ zijn.

De feestelijke wijding zal plaats vinden in de parochiekerk van de H. Agnes aan de Voorstraat 112 te Egmond aan Zee en begint om 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de wijdeling geluk te wensen.

Mw. drs. E.W.M. Peijnenburg werd op 1 juni 2013 diaken gewijd in de Kathedrale Kerk van Haarlem. Momenteel is zij werkzaam als assisterend pastor in de parochie Alkmaar. Ook na haar priesterwijding zal ze belast blijven met de pastorale zorg voor de parochie Alkmaar - maar dan als pastoor!

Het is verheugend dat er weer een priesterwijding in het bisdom Haarlem plaats zal vinden.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze priesterwijding mee te maken.

Aansluitend aan de Eucharistieviering in de kerk is er een receptie in ´t Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5 in Egmond aan Zee, in de directie nabijheid van de kerk. www.verenigingsgebouwegmond.nl

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum