Agnes '86

De damesvereniging Agnes '86 is opgericht in 1986, bij het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw. Zij is opvolgster van de oudste vereniging in de parochie, die ook de naam Agnes droeg. In 2011 vierde de damesvereniging haar 25 jarig bestaan, met een jubileumavond op zaterdag 15 januari 2011 én kerkelijk werd dit jubileum herdacht op zondag 23 januari 2011. Bij die gelegenheid werd er ook een foto gemaakt!

De leden komen eenmaal per maand bijeen, gedurende september t/m mei. In de maand januari is altijd de jaarvergadering, de andere avonden worden op diverse wijze ingevuld, met als hoogtepunt de traditionele adventsbroodmaaltijd in december.

De dames schenken de koffie tijdens het maandelijkse koffiedrinken na de kerkdienst op de eerste zondag van de maand in het Verenigingsgebouw Egmond.

Met Palmpasen brengen zij een paasgroet en palmtakken rond bij de parochianen boven de 70 jaar.
Ook brengen zij rond de Kerst, een kerstgroet aan de zieken en oudere parochianen.

Incidenteel zetten zij zich in bij speciale kerkelijke aangelegenheden in het Verenigingsgebouw Egmond en zij hadden elk jaar een loterij op de Fancy Fair.

Voorzitter: mevr. J. Blok - Prins, tel. 072 - 506 2419
Secretaris: mevr. H. Gul - Bakker; tel. 072 - 506 2213
Penningmeester: mevr. T. Dekker - de Graaff, tel. 072 - 506 2308
Lid: mevr. A. Dekker - Gouda, tel. 072 - 506 3201
Lid: mevr. C. de Graaff - Hertsenberg, tel. 072 - 506 3506

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum