Koptische bisschop voor bisdom Nederland

Voor het eerst!

De koptische priester Arsenious El Baramousy is donderdag in Amsterdam ingetreden als leider van de Koptische Kerk in Nederland. Het is voor het eerst dat de ruim 6000 kopten in Nederland een eigen bisschop krijgen.

De kerkleider was de afgelopen jaren al als priester verbonden aan de koptische gemeente in Amsterdam. Hij is eerder deze maand in Caïro tot bisschop gewijd door de koptische paus Tawadros II. Daarbij kreeg hij als ambtsnaam bisschop Arseny.

De Koptische Kerk in Nederland is de achterliggende jaren sterk gegroeid. Daarom heeft de kerkleiding een bisdom ingesteld voor Nederland. De benoeming van een bisschop vormt het sluitstuk van die procedure.

De Koptisch Orthodoxe Kerk is lid van de Raad van Kerken in Nederland. Er is in de laatste jaren intensief contact geweest, onder meer over de zorgelijke situatie van de geloofsgenoten in Egypte. De Koptisch Orthodoxe Kerk heeft twee jaar geleden niet de vrijmoedigheid gehad om de dooperkenning te ondertekenen; men heeft wel meegepraat destijds over de doop en de betekenis daarvan voor de christenen. De Kopten hebben destijds ook verschillende ambassadeurs geleverd die de inbreng van de jongeren in het raadswerk gezicht gaven.

Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland was de bisschop van Haarlem, mgr. dr Dirk Jan Schoon aanwezig.

En filmpje van de viering van donderdagmiddag is HIER te vinden.

LINK naar de Facebook-pagina van de Koptische parochie in Amsterdam.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum