Aanmelden is niet meer mogelijk voor het Internationaal Oud-Katholieken Congres

Het maximum aantal deelnemers is bereikt!


Wij zijn zeer verheugd over de grote belangstelling voor het congres.
Maar helaas gezien de capaciteit van de Domkerk en het Academiegebouw heeft het congrescomite moeten besluiten de aanmeldingstermijn per heden te sluiten.
 
Dit is zowel van toepassing voor het congres als de aparte aanvraag voor de zaterdagviering in de Domkerk.
Ook kan degene die alleen een kaart heeft aangevraagd voor de viering in de Domkerk, helaas de aansluitende receptie niet bezoeken.  
 
Deelnemers aan het congres ontvangen geen inschrijvingsbewijs vooraf, maar kunnen alle congres-bescheiden afhalen op donderdag 18 september vanaf 14.00 uur in de Gertrudis, of de volgende dagen vanaf 08.00 uur ook in de Gertrudis.
Toegangskaarten voor allleen de zaterdagviering in de Domkerk zullen vanaf 10 september per mail worden toegestuurd. Congresdeelnemers hebben toegang via hun badge.
 
Het Congrescomite 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 september 2014


-------------------------------------------------------------------------------------------


Het 31e Internationaal Oud-Katholieken Congres
2014 in Utrecht van 18-21 september

Het Internationaal Oud-Katholieken Congres wordt eens in de vier jaar afwisselend in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Nederland gehouden. Het zijn open bijeenkomsten zonder ambtelijk karakter; oud-katholieken uit verschillende landen, leken, geestelijken, bisschoppen ontmoeten elkaar   op voet van gelijkheid en zijn met elkaar in gesprek over kerk-zijn en geloof. In welke andere kerk vind je zoiets? Utrecht is voor 2014 geen toevallige keuze: het congres zal gekoppeld zijn aan de viering van 125 jaar Unie van Utrecht.


Een terugblik
Europa, negentiende eeuw. Het gaat niet goed met de kerk, vinden veel katholieken, zowel geestelijken als leken. Rome trekt te veel macht naar zich toe. De hiërarchie schiet tekort. Is dit de kerk zoals ze bedoeld was, de kerk van de eerste eeuwen ? De onrust slaat om in protest als het Eerste Vaticaans Concilie de onfeilbaarheid en het jurisdictieprimaat van de paus afkondigt.

Onfeilbaarheid: de paus kan zich niet vergissen in uitspraken die hij doet over geloofszaken. Jurisdictieprimaat: de beslissingen van de paus gelden voor alle bisdommen. De paus als hoogste gezag in plaats van collegialiteit van bisschoppen, van alle bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome.


Er ontstaat verzet: in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De besluiten worden niet gedragen door de hele kerkelijke gemeenschap. Ze wijken af van de grondregel van de kerk: alleen wat altijd en overal en door allen geloofd is, is katholiek. Terug naar de kerk van de eerste eeuwen!

Conciliariteit, in gemeenschap denken over het leven van de kerk, dat moet volgens de oud-katholieke beweging de basis zijn van het kerk-zijn. En dus wil men elkaar ontmoeten, wil men anderen ontmoeten, die daar ook aan vasthouden. De Nederlandse Oud-Katholieke Kerk o.a., ook ontstaan in verzet tegen het centralisme van Rome. De eerste congressen zijn bijeenkomsten van Duitse oud-katholieken, maar ze zijn vanaf het begin internationaal en oecumenisch. In 1889 wordt de Unie van Utrecht opgericht, waarin de verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa zich met elkaar verbinden. Daarna worden de congressen ook officieel internationaal.

Springlevend
En nu, 144 jaar later is het congres er nog steeds, verjongd en springlevend. Voor het eerst is er geen internationaal comité dat de inhoud bepaalt, maar is het organiserende land verantwoordelijk daarvoor, in overleg met de bisschoppen uit de verschillende kerken en andere internationale vertegenwoordigers.

De open sfeer, het met elkaar praten over geloof en kerk, de inspiratie, het contact met mensen uit andere kerken: de ene keer zit je aan tafel naast een bisschop uit de Filippijnen, een andere keer praat je met een Mariaviet uit Polen of een Episcopaal uit Amerika. En je vindt elkaar terug: de vrienden uit andere landen, ontmoet bij een vorig congres, de deelnemers uit eigen land, een vertrouwde basis als je weer even je moedertaal wilt spreken of je verbazing wilt delen over de aparte ideeën van andere oud-katholieken, want Duits oud-katholiek is toch weer anders dan Nederlands of Zwitsers..

Een hoogtepunt is altijd weer de Eucharistieviering van de Unie van Utrecht, die nu op zaterdag 20 september in de Domkerk een extra feestelijk karakter zal dragen vanwege het jubileum. De taal is geen probleem. Als je eigen woorden tekortschieten, is er altijd iemand in de buurt die tolkt of red je je met handen en voeten.  Er wordt bij de bijeenkomsten ook mondeling getolkt en de congresstukken zijn in vertaling aanwezig.

Het feit dat het congres volgend jaar dicht bij huis plaats vindt, biedt een mooie gelegenheid kennis te maken met dit unieke gebeuren.

Als u meer wilt weten over vroegere congressen: op www.okkn.nl komt u via de knop “internationaal” bij “congres 2010”.  Daar vindt u informatie over de congressen 2010, 2006 en 2002..

Voor aanmelden klik HIER
Voor meer informatie klik op: www.okcongres2014.com

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum