2014: 40 jaar motto “Kerkbalans”

In 2014 zal het 40 jaar geleden zijn dat de eerste actie onder de naam “Kerkbalans” werd gehouden. In 1972 is de Nederlandse Hervormde Kerk gestart met een gezamenlijke geldwervingsactie, waaraan toen zo’n 250 hervormde gemeenten meededen.

Gelet op het grote succes hiervan, sloten de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk zich hierbij aan. Hervormden en Gereformeerden voerden de actie 1973 onder het motto “Kerkappèl 73”, terwijl de Rooms-Katholieken de actie onder het thema “Kerk van de grond” hielden.

In de zomer van 1973 werd een prijsvraag uitgeschreven, waarbij uit de diverse inzendingen voor het motto “Kerkbalans” werd gekozen. Dat werd vervolgens het vaste motto voor de jaarlijkse geldwervingsactie van vijf kerkgemeenschappen in Nederland die in Kerkbalans samenwerken: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum