Olie uit Haarlem naar Egmond aan Zee

Chrismamis 25 maart 2013


Maandagavond in de Goede Week werd in de Kathedrale Kerk van de HH Anna & Maria de Chrismamis gevierd: gezegend werden de olie voor geloofsleerlingen en de olie voor de zieken en het Chrisma werd gewijd.

Een altijd indrukwekkend viering – in alle eenvoud en aandacht – met rijke symboliek in taal en teken. De knechten van de Heer die ondersteund worden in hun arbeid in de wijngaard van de Heer; de leerlingen die er door Jezus twee aan twee op uit worden gestuurd om tot zegen te zijn; op pad gaan met niets anders dan een stok in de hand en sandalen aan de voeten. De deken van Haarlem, pastoor Harald Münch, riep de aanwezigen op om terug te keren naar het Evangelie van het begin en je in eenvoud af te vragen of wát we doen nog allemaal aansluit bij het Evangelie en bij de verkondiging zoals Jezus die voorleefde. Daar waar dát niet meer of niet het geval is om onszelf dát te realiseren en keuzes te maken. Waar nodig het stof van je voeten te schudden en verder te gaan.

Bijzonder deze avond was, dat aan het begin van de viering pastoor Nico Sarot – die tot 1 januari van dit jaar pastoor van Culemborg was en nú pastor is op de Luchthaven Schiphol, in de geestelijkheid van het bisdom Haarlem werd opgenomen. Hem werden een aantal vragen gesteld door de bisschop van Haarlem, om met de hulp van Gods genade, zich te blijven inzetten voor de verkondiging van Gods Koninkrijk midden onder ons en dát nu te doen als lid van de geestelijkheid van het Bisdom Haarlem én in verbondenheid met haar bisschop de ordeningen van de kerk te betrachten, in verbondenheid met de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.De oliën werden gezegend/gewijd en uitgedeeld aan de vertegenwoordigers en pastoors van de parochie van het Bisdom Haarlem. De kerk geurde heerlijk naar de nieuw gewijde olie. Tijdens de viering vulde de kerk zich ook regelmatig met gezangen, ondersteund door de Schola van het Bisdom Haarlem. Aansluitend aan de viering was er gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting met elkaar. Een goede viering in de opgang naar Pasen!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum