St. Jan | Mannenvereniging 72 jaar

Opgericht 21 januari 1948Op 21 januari 1948 werd de Oud-Katholieke Mannenvereniging Sint Jan opgericht. De naam St. Jan werd gekozen omdat Johannes de Doper, wiens feest op 24 juni valt, voor zijn overtuiging uitkwam, al moest hij zijn leven er voor geven. De naam moest een aansporing zijn, voor het oud-katholiek geloof op de bres te staan.

De vereniging zou zeer levensvatbaar blijken te zijn. Er werden en worden tal van activiteiten ondernomen.
Elke donderdagavond is er een bijeenkomst of een kaartavond en ongeveer eenmaal per 6 weken is er een openbare avond met diverse onderwerpen.

St. Jan heeft de Oud-Papiergroep opgericht, die niet meer weg te denken is in Egmond, (Zie ook bij werkgroepen)
In de jaarlijkse Fancy Fair heeft de vereniging een zeer groot aandeel en als er in de kerk te klussen valt, wordt er niet vergeefs een beroep op hen gedaan.

Al met al een springlevende vereniging met een grote inzet voor kerk en samenleving.

Voorzitter: dhr. J. van der Pol, tel. 072 - 506 1467
Secretaris: K. Verduin
Penningmeester: vacature
Boekhouder: dhr. K. van der Pol
Notulist: dhr. D. ter Beek

KvK 40634780

   

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum