De mens in de schepping

OOAOO ontmoetingsdag op 13 april 2013

 

Dat is het thema van de ontmoetingsdag voor Orthodoxen, Anglicanen, Oud-Katholieken en leden van de Oriëntaalse kerken en verdere belangstellenden, die 13 april 2013 wordt georganiseerd.

Gastvrouw is ditmaal de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Locatie:  “De Driehoek”, parochiecentrum van de oud-katholieke kathedraal Ste Gertrudis, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (op loopafstand van Centraal Station)

Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur. 

Sprekers die dag zijn:
- Bisschop Polycarp (Syrisch-orthodoxe Kerk)
- Joris van Ael (ikonenschilder/België)
- Jan Jorrit Hasselaar (docent Universiteit Wageningen)
- Vertegenwoordiger anglicaanse parochie Den Haag

Ook zullen er groepsgesprekken plaatsvinden.

De dag wordt besloten met het vieren van de vesper, waarin aartsbisschop Joris Vercammen en bisschop Athenagoras zullen voorgaan.

Bijdrage : € 10  p.p. (inclusief koffie/thee en lunch), ter plaatse te betalen.

Aanmelden bij:

De coördinatoren:
Pastoor Harald Münch: e-mail: fam.munch@planet.nl
Tel.: 0255-515260 of 06-30126877

Marina van der Waag: e-mail: mcjvanderwaag@gmail.com
Tel.: 020-6113588 of 06-17857683

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 februari 2013

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum