Wat doet een pastoor?

Wat doet een pastoor?
Een pastoor is volgens het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk de eindverantwoordelijke in een parochie. Hij/zij wordt aangesteld door de bisschop, die daarvoor overleg voert met het bestuur van de parochie en dat van de landelijke kerk. Het bestuur van de parochie heet kerkbestuur. Het bestaat uit door de bisschop benoemde vertegenwoordigers van de parochie, die samen met en onder leiding van de pastoor vele zaken in de parochie behandelen.


Tot de bijzondere taken van de pastoor behoort allereerst het voorgaan in de dienst, meestal op zondag, in Egmond aan Zee ook op een aantal zaterdagen en iedere woensdag;  Maar ook op andere dagen doordeweeks bij huwelijken of begrafenissen. Dat voorgaan betekent dat er gezangen moeten worden uitgezocht die passen bij de lezingen uit de Bijbel en dat er gebeden moeten worden gemaakt, waarin de zorg van mensen aan God wordt voorgelegd. Die orde van dienst moet worden doorgegeven aan het koor en de organist van de komende dienst.

Daarnaast vult de pastoor zijn tijd ook met pastoraat, dat is: de persoonlijke begeleiding van allerlei mensen, binnen en buiten de parochie. Die begeleiding gebeurt door op bezoek te gaan bij die mensen, bijvoorbeeld bij zieken of ouderen. Maar vaak ook wordt er een afspraak gemaakt om een specifieke aanleiding, als iemand bijvoorbeeld een bepaald probleem wil bespreken. Ook als ouders een kind willen laten dopen of als mensen trouwplannen hebben, dan komt de pastoor – meestal op uitnodiging – in het vizier.

Veel tijd vraagt ook het geregel van van alles en nog wat. De post die bij het kerkbestuur binnenkomt, vraagt soms om werkzaamheden van de pastoor. Ook coördineert hij het werk van alle groepen en groepjes in de parochie. Verder wordt er van een pastoor ook verwacht dat hij blijft studeren en ook het dagelijks gebed onderhoudt.

Daarnaast is er het werk buiten de eigenlijke parochie. De Egmondse pastoor komt met zijn collega’s van het bisdom Haarlem (het gebied van de provincie Noord-Holland zonder het Gooi) bijeen in vergadering, of in landelijke bijeenkomsten zoals de Synode. Ook doen pastoors werk in allerlei commissies van de landelijke kerk. Zo is er een commissie die zich met geloofsvragen bezighoudt en antwoorden formuleert op maatschappelijke vraagstukken. Een andere commissie houdt zich bezig met jeugd- en jongerenwerk van de kerk, of bedenkt nieuwe vormen van de eredienst.

Kortom: een pastoor hoeft zich nooit te vervelen, want er is altijd wel werk aan de winkel!

* overgenomen van de site van de parochie Amsterdam. LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum