Leest u dit eens!

Welby: 'Godsdienst schept maatschappelijk kapitaal'

Welby: 'Godsdienst schept maatschappelijk kapitaal'AP
"Fascinerend wat de mensen in dit bedrijf allemaal voor verschillende hobby's hebben!" Dat kreeg Justin Welby, de aankomende aartsbisschop van Canterbury, van zijn chef te horen toen hij vertelde dat hij zondags naar de kerk ging.
De chef had Welby, toen die nog in de olieindustrie werkte, gevraagd wat hij in zijn vrije weekeinde deed. 

Waarheid en gezag

De toekomstige geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk waarschuwt echter voor de verdringing van godsdienst naar de vrije tijd. Religie mag geen louter privézaak of hobby worden, zo halen vandaag Britse kranten een voordracht van hem aan. Het heeft serieuze maatschappelijke gevolgen als religie van een kwestie van waarheid en gezag wordt gedegradeerd tot louter vrijetijdsbesteding, aldus Welby in zijn huidige bisdomstad Durham.

'Evident absurd'

In het politieke discours heerst het wijd verbreide vooroordeel dat wie een religieus geloof heeft, gediskwalificeerd is voor serieuze politieke meningsuitingen. Bovendien is de voorstelling alsof religie zo ver geprivatiseerd kan worden dat die geen invloed op het eigen gedrag meer heeft,"evident absurd".

Vanzelfsprekend

Dergelijke tendensen hebben duidelijke gevolgen voor de verhouding voor politiek en geloof, aldus de bisschop. Intussen moeten geloofsgemeenschappen aantonen dat ze een maatschappelijk nut hebben. Vroeger werd daar als vanzelfsprekend vanuit gegaan. De toekomstige aartsbisschop van Canterbury herinnert eraan dat religieuze overtuigingen door vrijwilligerswerk een hoge mate aan "maatschappelijke kapitaal" voortbrengen. Wereldwijd schept dit een moreel "bolwerk tegen corruptie".

Hoofd staatskerk

De 56-jarige Welby, tot op heden bisschop van Durham en daarvoor jarenlang succesvol zakenman, volgt met de jaarwisseling aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury op. In dit ambt wordt hij tegelijk hoofd van de Anglicaanse staatskerk van Engeland en erehoofd van de Anglicaanse wereldgemeenschap die ongeveer 77 miljoen leden telt.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum