Mgr. Teunis Johannes Horstman 25 jaar bisschop

12-12-12

 

   
Op woensdag 12 december 2012 zal het 25 jaar geleden zijn dat Teunis Johannes Horstman tot bisschop werd gewijd. Dit gebeurde in de Oud-Katholieke Kerk van Ste. Agnes te Egmond aan Zee. Om dit feit te gedenken zal er op die dag om 19.30 uur een Adventsvesper worden gehouden in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel 74 te Haarlem, waarna een ontvangst zal volgen in de benedenzaal.

T.J. Horstman werd in 1927 te Utrecht geboren, doorliep het gymnasium te Amersfoort en studeerde daar aan het oud-katholiek seminarie. Zijn priesterwijding vond plaats in 1951. Vanaf 1953 was hij pastoor te Gouda, Oudewater en Schoonhoven, vanaf 1961 te Egmond aan Zee, vanaf 1976 te Utrecht en vanaf 1986 te Alkmaar. In 1987 kozen de vertegenwoordigers van het bisdom Haarlem hem tot bisschop. Gezondheidsredenen noopten hem in 1994 afstand van zijn zetel te doen. Als emeritus-bisschop is hij nog vele jaren als voorganger actief geweest.

Mede namens de huidige bisschop van Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon, nodig ik een ieder van harte uit de vesper op 12 december mee te vieren en mgr. Horstman te begroeten.

Mattijs Ploeger,
pastoor van de kathedrale kerk te Haarlem

A
mersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 november 2012

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum