Kerkberichten Kerkradio 25-26-27 oktober 2012

De berichten van uit de kerken deze week


Voor ieder mens is de dood het einde van het leven hier op aarde. Onze lieve doden leven voort in onze herinnering, en hun zielen mogen thuis zijn bij God. Op 2 november vieren de kerken uit de katholieke traditie (zowel oud-katholiek als rooms-katholiek) de gedachtenis van allen die gestorven zijn. De diverse vieringen worden aangekondigd in de kranten en zijn te vinden op de websites van de parochies. Op die dag staan wij stil bij het leven en de dood, ontsteken wij licht, want als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur, vuur dat nooit meer dooft.


In de Abdij in Egmond – Binnen is in de werkplaats geloof en leven in de Benedictushof op de middag van 2 november een bijeenkomst. Op de website lezen we: Allerzielen is de dag om de doden te gedenken. Wie draag je met je mee? Welke herinneringen komen weer boven? Op deze middag zullen we met een foto, bloemen, gedichten en diverse voorwerpen een gedenktafel opbouwen waarmee we de overledenen in het middelpunt zetten. De middag wordt afgesloten met een mooi ritueel. Tijd : 14.00 tot 17.00 uur
Kosten : € 25,- inclusief diverse materialen.


Ieder donderdagochtend is er in Egmond aan Zee een oecumenisch Open Huis van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk. U bent van harte welkom om zomaar even binnen te lopen om een bakkie te doen, een gesprek. Als u vrijwilliger wilt worden bent u van harte welkom!


De kerken in de burgerlijke gemeente zijn ook op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep Kerkradio. U kunt zich melden bij uw eigen kerkenraad of parochiebestuur.  Het gaat om het denken over de thematisch uitzendingen op de eerste zondag van de maand. Vergaderen doen we door de week. Ook het verzamelen en inlezen van het kerknieuws – waar u naar luistert – behoort tot de taken.


Binnenkort start de training diaconaat in uw dorp of buurt Op de maandagavonden 5, 12 en 19 november vindt de training 'Diaconaat in uw dorp of wijk' plaats in Alkmaar. O.a. met de vragen: hoe ga je om met stille armoede? en hoe werk je samen met andere organisaties en de burgerlijke overheid? Uitgaande van de protestantse kerk. Opgave via de protestantse kerk in Egmond aan Zee.


Vorige week verscheen een dikke pil, een boek: Christelijke Dogmatiek. Dit boek biedt een eigentijdse geloofsverantwoording van twee theologen die de christelijke geloofstraditie levend willen houden.

Kernachtig en met overtuiging beschrijven ze voor nieuwe generaties studenten en theologen de christelijke leer, in gesprek met de traditie, de kerk en de eigen tijd. Ze richten zich daarbij ook op anderen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van het christelijk geloof, inclusief zoekers, sceptici en critici. Bijzonder boeiend om met leden van diverse kerken met elkaar te lezen. Je bent dan wel even bezig met de ongeveer 700 pagina’s.


De RK parochie in Bergen zoekt een paar nieuwe vrijwilligers voor de volgende taken zo laat ze weten op haar website: Voor een dame in onze parochie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger(ster) die een paar keer per week een kwartiertje met haar een rondje om zou willen lopen. Zij kan niet zelfstandig naar buiten, zij heeft daarbij enige ondersteuning nodig. Zij zou graag af en toe een ommetje willen blijven maken.

Verder zijn zij op zoek naar een vrijwilliger(ster) die een heer tweemaal per maand op de zondag met de auto van huis wil ophalen, naar de kerk wil brengen en weer terug naar huis wil brengen zodat hij de zondagsviering kan bijwonen.

De contactpersoon voor de vieringen in de Haemstede en de Marke heeft wegens gezondheidsproblemen onlangs deze taak neer moeten leggen. Wilt haar opvolgen of eerst weten wat het inhoudt? Neem contact op met het parochiesecretariaat in Bergen. Ze zijn reuze blij met uw aanmelding.

Dit was het weer voor deze week!

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum