Gemeentevergadering Voorjaar 2012 - II

Gemeentevergadering Voorjaar 2012 - II

Alle parochianen werden uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsgemeentevergadering 2012 op dinsdag 15 mei 2012 in Verenigingsgebouw Egmond. Het eerste deel van het verslag stond in het vorige nummer van ’t Scheepje. Terecht kwamen er een aantal opmerkingen: ‘waar is het gedeelte van de vergadering over de financiën – we missen dát in het verslag’. Geheel juist: dát ontbrak. Daarom nu – deel 2 – aandacht voor de financiën van de parochie. Altijd een onderdeel van zorg: een parochie kan immers niet zonder centen – we leven niet van de lucht, wél van de Geest – maar zonder de broodnodige euro’s gaat het niet. Zoals u weet staan de inkomsten en uitgaven van onze parochie behoorlijk onder druk. Via een verhoging van de bijdragen hopen wij onze financiën samen met u in evenwicht te brengen. Iedere parochie heeft immers de opdracht om 60% van de pastoorskosten op te brengen. Dát lukt in onze parochie nét. Als de huidige vacature voor een part-time assisterend-pastoor zou zijn ingevuld, zou dat dus van geen kant lukken. Onderhoud van onze gebouwen vraagt ook om voortdurende aandacht – hierin adviseert de gebouwencommissie het kerkbestuur. De pastorie is nodig aan een schilderbeurt toe en ook de oostzijde van het kerkdak vraagt binnen een jaar of twee om opnieuw met leien bedekt te worden. U begrijpt het al: iedere lei kost een aantal euro’s. Als de prijs van één lei bekend is, kunt zelf uitrekenen hoeveel er gekocht kunnen worden van uw jaarlijkse kerkbijdrage. En er liggen er héél veel! Het afscheid van penningmeester Harry Gul werd – helaas – aangekondigd. Een taak voor het kerkbestuur om aan deze vacature invulling te gaan geven. Een groot woord van dank richtte de pastoor tot de administrateur van de parochie, Focko Plantinga. Als teken van dank voor zijn grote inzet om de financiën van onze parochie gestroomlijnd te houden en middels prachtige jaarcijfers weer te geven, werd hem een ‘Agnes-plaquette’ in brons overhandigd.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum