Kerknieuws RTV80 12 september 2012

Kerknieuws RTV80 12 september 2012

Rooms-Katholieke Pastores werken als één team in Schoorl (en een aantal andere plaatsen welke niet tot onze burgerlijke gemeente Bergen behoren – Burgerbrug, Langedijk, Tuitjenhorn en Warmenhuizen in de regio Geestmerambacht –  vormen één regio)

Vanaf 1 september werken de pastores meer als een team. Dat wil zeggen dat de drie priesters, die wij als regio rijk zijn, meer samen overleggen en dat bepaalde taken niet meer door de eigen pastoor wordt gedaan of begeleid maar door een van de drie priesters.

Pastoor Eric van Teijlingen is de regiopastoor. Hij is verantwoordelijk voor bestuur/kerkopbouw en liturgie, pastoor Kees Hulsebosch is verantwoordelijk voor diaconie, kapelaan Elroy Kaak voor catechese en mevrouw Karin Blaauw voor het jongerenpastoraat. Iedere drie weken heeft het pastorale team overleg om onderling af te stemmen.

Daarnaast heeft iedere parochie een eerstverantwoordelijke voor de pastorale zorg. Dit betreft pastorale gesprekken en begeleiding, verzorging van Doop-, Huwelijks- en uitvaartvieringen.  Meer informatie op d website http://www.parochieschoorl.nl/

---------------------------------

De parochianen en gasten van de Rooms-Katholieke Kerk in Bergen worden op het volgende gewezen: Houdt u er echt rekening mee dat de missen op zondag voortaan om 9.30 uur beginnen. In het begin zal het even wennen zijn maar u zult er ongetwijfeld snel aan gewend zijn. Dus niet meer om 10.00 uur, maar om 9.30 uur.

----------------------------------------------

Op zaterdag 29 september vindt de jaarlijkse provinciale dag van de Raad van kerken Noord Holland, het bisdom en de Protestantse kerk plaats in Heiloo. Thema is Solidariteit of uitsluiting? De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen.

Bankencrisis, financiële crisis, economische crisis, sociale crisis. Wat begon als een probleem van te grote leningen door banken leidt nu tot bezuinigingen bij de regeringen van Europa. Schulden moeten worden afbetaald, begrotingen op orde gebracht. Harde maatregelen worden genomen om de economie 'gezond' te maken en de sociaal-economische structuur te 'hervormen'. Maar wie betalen daarvoor de prijs? Welke keuzes worden gemaakt en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat vinden we daarvan vanuit het christelijk geloof en wat komt er af op de kerkelijke hulpverlening? Neem de uitslag van de verkiezingen en de Miljoenennota mee en spreek met elkaar over nieuwe vormen van insluiting en uitsluiting.

Inleider is Hettie Pott-Buter, oud-docent algemene economie aan de UvA. Zij vervulde vele functies op o.a. het terrein van de emancipatie van vrouwen en sociale zekerheid. Momenteel is ze o.a. voorzitter van de Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken. Ze zal spreken over de achtergronden van de economische crisis, de gevolgen van de maatregelen voor de maatschappelijke solidariteit, mogelijke oplossingen en de rol die kerken daarbij kunnen spelen.

We nodigen u uit voor deze dag. De dag begint om 10.00 uur (9.30) en sluit met een gezamenlijke lunch om 13.00 uur af. Er zijn geen kosten aan verbonden. We hopen op uw komst. U kunt zich per mail opgeven bij rudolfscheltinga@planet.nl

 

 ---------------------

De Vredesweek 2012 is van 16 tot 23 september, het thema is: Bronnen van vrede. De Vredesdienst wordt gehouden op woensdag 19 september in de Protestantse kerk in Egmond aan Zee, aanvang 19.30 uur. Voorgangers zijn pastoor Anton Overmars, mevr. T. Visser en ds. Saskia Ossewaarde. Het Oud-Katholieke Kerkkoor verleent muzikale medewerking.

 

Open Huis (oecumenisch): iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Het Gebouw naast de Protestantse kerk in Egmond aan Zee.

 ------------------------

Zondag 16 september gaat Rooms-Katholiek Westfriesland voor de 104e keer ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, om op Haar voorspraak te bidden tot God, te danken, misschien om troost en rust te vinden of om hulp te vragen, er zijn zoveel redenen, zeker in deze tijd. Om 12.15 uur begint de plechtige H. Eucharistieviering met Mgr. Dr. J.M. Punt als hoofdcelebrant en predikant. Om 14.15 uur uitstelling van het Allerheiligste met stille aanbidding en om 14.55 uur aanvang van het samen bidden van de rozenkrans.

Na de H. Eucharistieviering is er tot 15.00 uur gelegenheid om het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Om 15.15 uur begint het plechtig lof met Sacramentsprocessie waarbij Vicaris J.J.M. Vriend uit Laren, de predicatie zal houden. De zang wordt verzorgd door het dames en herenkoor van de H. Dionysiusparochie uit Heerhugowaard. Koperblazers uit Westfriesland spelen de Sacramentsliederen tijdens de Sacramentsprocessie en de sluiting van het lof.

 

 ---------------------------

Op de website www.abdijvanegmond.nl staat te lezen:

Om het cursusjaar goed te beginnen nodigen wij u graag uit om tijdens de open dag kennis te
maken met de monniken en andere begeleiders van de activiteiten van Benedictushof. Het programma vindt plaats in de middag en begint om 13.30uur.

---------------------------------------

Zaterdagavond is in de Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee de eerste viering waarin de Seasingers hun medewerking zullen verlenen. Een viering voor jong en oud, maar speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van de basisschool en jonger. Aanvang om 19.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum