Religieus verlangen

OPEN KERK: aandacht voor religieus verlangen!

De Canadese katholieke filosoof Charles Taylor ziet in onze westerse cultuur
een dubbele beweging als het gaat om religie:
religieuze onzekerheid, tot in het hart van de Kerk,
maar ook een religieus verlangen.

De religieuze onzekerheid is in onze parochies en kerkelijke gemeenten met de handen te tasten.
Maar hebben wij ook oog voor het religieus verlangen in het hart van veel tijdgenoten?
En voor de mogelijkheden die dat biedt?

De grote uitdaging vormt het om dat religieus verlangen te verbinden met Christus en zijn evangelie.

 

Aldus de Rooms-Katholieke bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, mgr. dr Gerard de Korte.
Lees meer: http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/?O=1054&Page=2 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum