Parochieblad 't Scheepje

Scheepje
Februari Maart 2020

Parochieblad

't Scheepje komt één maal per twee maanden uit. Bijvoorbeeld februari/maart.
Het bevat hoofdzakelijk onderwerpen die de parochie betreffen.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de redactieleden
en de mensen die het drukken, vouwen, bundelen en thuisbezorgen.

Bijdragen
Bijdragen in de vorm van artikelen, commentaar, financiële steun of tijd en werk zijn altijd welkom.

Redactie
vacature
vacature
pastoor Rudolf Scheltinga

Kopij
Graag alle kopij naar: hetscheepje@hotmail.com

Coordinatie bezorging
Olaf Wijker

Schema productie 2019 - 2020

Uitgave

Sluitingsdatum

Naar bezorgers

Februari/Maart 2019

15 januari

laatste maandag  januari

April/Mei

15  maart

laatste maandag maart

Juni/Juli

15  mei

laaste maandag  mei

Augustus/September

15  juli

laatste maandag juli

Oktober/November

15  sept

laastste maandag  sept

December/Januari

15 nov

laaste maandag  nov

Uitgave

Sluitingsdatum

Naar bezorgers

Februari/Maart 2020

15 januari

laatste maandag  januari

April/Mei

15  maart

laatste maandag maart

Juni/Juli

15  mei

laaste maandag  mei

Augustus/September

15  juli

laatste maandag juli

Oktober/November

15  sept

laastste maandag  sept

December/Januari

15 nov

laaste maandag  nov


Schema productie 2020

in de loop van 2020 zal 't Scheepje alleen nog digitaal verschijnen via een download vanaf de website.
Dit voorstel zal op de gemeentevergadering van mei 2020 worden besproken.
Aan het voorstel liggen het terugbrengen van enorme productiekosten ten grondslag.
Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de 600 exemplaren rechtstreeks bij het oudpapier gedaan wordt.
Wilt u 't Scheepje tóch op papier ontvangen dan kan dat: geef uw naam en adres door
dan ligt uw exemplaar klaar voor u achter in de kerk. Een papieren exemplaar kost € 4,00.

Met ingang van het Scheepje 2018 juni / juli worden er geen verjaardagslijsten meer opgenomen.
Verder zullen alle, naar personen herleidbare gegevens, niet meer geplaatst kunnen worden,
zonder uitdrukkelijk, schriftelijke (!), toestemming van de betreffende persoon zelf. Dit alles vanwege de nieuwe pricacy-wetgeving AVG.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum