Gemeentevergadering Voorjaar 2012

Gemeentevergadering Voorjaar 2012

Alle parochianen werden uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsgemeentevergadering 2012 op dinsdag 15 mei 2012 in Verenigingsgebouw Egmond.

Elders in dit blad leest u over de Bisdomdag 2012 welke in Egmond aan Zee gehouden wordt. U komt toch ook? Er was ook een mededeling over de OPEN KERK, welke ook in 2012 gehouden zal worden. Ook hierover elders in dit blad.

Een mededeling was er ook over de kerkdiensten waaraan het Gospelkoor de Seasingers medewerking verleent:

Eén van de gevolgen van een beleidspunt in 2010 is geweest: het veranderen van het kerkdienstenschema. De diensten van de Seasingers zijn naar de zondagochtend gegaan, de avondgebeden op vrijdag zijn naar de zaterdagavond gegaan. Het is een jaar uitgeprobeerd en geëvalueerd. Een verandering welke nu aangekondigd wordt is – vanwege veranderingen in de bezetting van de Seasingers wat betreft dirigent en muzikale begeleiding en vanwege de inschatting dat een hoger kerkbezoek + betrokkenheid verwacht mag worden – : de Seasingers gaan vanaf september 2012 zingen op de 3e zaterdagavond van de maand. Een viering gericht op alle leeftijden, maar bijzonder op de gezinnen met kinderen in onze parochie. Voorafgaand aan deze vieringen ontvangt ieder gezin een speciale uitnodiging thuis. Er wordt momenteel ook nagedacht over een activiteit vooraf of aansluitend aan deze viering. Dit vraagt om verdere uitwerking en krijgt ook een plaats in het beleidsplan. Deze verandering sluit kan in ieder geval gedacht worden in aansluiting bij een opmerking vorig jaar daar waar het ging om de kerkdiensten “de betrokkenheid van jeugd en jongeren stimuleren”.

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat het gemiddelde kerkbezoek op de gewone zondag zich in een stijgende lijn bevindt: 2009: 75 | 2010: 82 | 2011 : 85. Er is ook een stijgende lijn in het bezoekersaantal in de Eucharistieviering op de woensdagochtend om 9.00 uur: het aantal varieert nu tussen de 6 en 11.

De pastoor berichtte de gemeentevergadering ook over een tijdelijke uitbreiding van zijn taken: voor een zevental maanden wordt hij – naast zijn benoeming in Egmond – deservitor (= waarnemend pastoor) van de parochie Den Helder. Tevens zal hij van juni t/m september 2012 deel uit maken van het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (dit ter vervanging van deken Harald Münch). De betrokkenheid bij de parochie Groningen blijft.

In zijn pastoraal verslag memoreerde de pastoor het jaar 2011 als een jubileumjaar. Het kerkgebouw bestond 125 jaar en de parochie 975 jaar. De overledenen uit 2011 werden allen bij name genoemd. Een plaats was voor de diverse jubilea van personen welke in 2011 gevierd konden worden. Zo bracht hij lief en leed bij elkaar.

De pastoor wilde bijzonder aandacht vragen voor de dingen en de mensen die nu niet genoemd werden. Onze parochie leeft niet alleen van de hoogte- en dieptepunten, maar vooral van het ‘gewone leven’ van dag tot dag – en zeker van zondag tot zondag. Die ‘gewone’ dingen van het leven – ook van het parochieleven – zijn eigenlijk juist zo ‘buitengewoon’. Daarom een woord van dank aan allen die door hun aanwezigheid of hun vrijwilligerswerk onze parochie levend houden.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum