Toelichting

Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende kerkdiensten.

Eucharistieviering op zondag
Elke eerste, tweede, derde, vierde en - indien van toepassing - vijfde zondag
is er als regel een Eucharistieviering met gezang met medewerking van het kerkkoor om 10.00 uur.

Ook op de tweede feestdagen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren is er een viering om 10.00 uur.
Deze vieringen zijn Gregoriaans met medewerking van het mannenkoor.

Na de viering op de eerste zondag (als regel - kan van afgeweken worden) van de maand
is er gezamenlijk koffiedrinken in het Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5.

Eucharistieviering op zaterdag
Op de derde zaterdag van de maand (behalve in januari, juni, juli en augustus)
is er om 17.00 uur een Eucharistieviering (Gezinsviering) waarin het gospelkoor de Seasingers gospels en andere moderne spirituele muziek zingt. De orde van dienst voor een Eucharistieviering vormt het uitgangspunt.

Vespers met Lof op de vierde zaterdag:
Deze dienst begint om 19.00 uur en is bij uitstek een gelegenheid om aan het eind van de week - in de opgang naar de zondag - rust en bezinning in de kerk te ervaren.

De eerste, de tweede en - indien van toepassing - de vijfde zaterdag van de maand is er geen viering - met ingang van januari 2013. In de maanden januari, juni, juli en augustus is er ook op de derde zaterdag van de maand geen viering.


Eucharistieviering op woensdag
Op woensdags is er om 9.00 uur een Eucharistieviering zonder zang, maar mét een korte preek.


Alle diensten staan ook in de plaatselijke weekbladen en in het parochieblad 't Scheepje vermeld.

Voor vervoer naar de kerk voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen, kan worden gezorgd. Zie Autovriendendienst.

Kerkdiensten in de Prins Hendrik Stichting
aanvang 15.00 uur - van januari t/m november

Tweede vrijdag van de maand
Oud-Katholieke viering

Derde vrijdag van de maand
Rooms-Katholieke viering

Vierde vrijdag van de maand
Protestantse viering

Vieringen in december
Tweede vrijdag
RKK/PKN viering

Middag voor kerstmis (24/12)
OKK viering

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum