In memoriam Bisschop Bert Wirix-Speetjens

overleden op 29 februari 2008

In 2008 overleed op 29 februari, te Haarlem bisschop Bert Wirix van Haarlem in de leeftijd van eenenzestig jaar.

Jan Lambert Wirix-Speetjens koos bij zijn verkiezing als bisschop in 1994 als wapenspreuk het visioen "Barmhartigheid en waarheid, rechtvaardigheid en vrede ontmoeten elkaar" (Psalm 85, 11). Een motto hem op het lijf geschreven: het gebrek aan sociale rechtvaardigheid in deze wereld heeft hem altijd bezig gehouden en hij was onuitputtelijk begaan met de individuele mens. Liefde voor de naaste, aangeduid met het mooie oude begrip barmhartigheid, stond voor hem in alles voorop, zo zelfs dat het wel eens de slagvaardigheid in de weg zat, die zo nu en dan ook van een bisschop gevraagd wordt.

Hij bleef op zoek naar waarheid, niet als een monumentaal begrip, maar als een hartsgeheim, zo ook in zijn onvoltooide werk over de oud-katholieke spiritualiteit en theologie. In wezen was en bleef Bert Wirix een non-conformist, die onverwachte vragen bleef stellen aan theologie en aan liturgie. Hij was wars van iedere vorm van ritualisme of het zich laten voorstaan op status of ambt.

http://www.okkn.nl/pagina/1009/in_memoriam_bisschop_bert_wirix 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum