Wegwijs in de Oud Katholieke KerkIn dit boek komen de geschiedenis, voornaamste geloofsopvattingen, liturgie, organisatie en relaties met andere kerken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op beknopte wijze aan de orde. "De Oud-Katholieke Kerk is in Nederland ontstaan in het begin van de achttiende eeuw. Vanwege formele en inhoudelijke geschillen ontstond er een breuk met Rome en kwam er een zelfstandig kerkgenootschap tot stand. Hoewel er in de afgelopen twee eeuwen meer verschillen zijn ontstaan (met name ten aanzien van de paus), zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk zeer verwant. De auteur schetst dit kerkgenootschap. Hij geeft de geschiedenis weer, hij beschrijft de geloofsopvattingen binnen zijn kerkgenootschap, gaat in op de liturgie en besteedt ruime aandacht aan de organisatie, nationaal en internationaal en aan de oecumenische relaties. Het is een goed, deskundig geschreven en verhelderend beeld geworden van een als regel vrij onbekende kerk. Veel informatie bestaat er niet over deze kerk, vandaar dat dit een belangrijk boek is." - Dr. R. Kranenborg

Wegwijs in de Oud Katholieke Kerk
Mgr. dr. Dirk Jan Schoon
Bisschop van Haarlem

€ 12,50

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum