VastenAktie 2012Vastenactie Oud-Katholieke Kerk 2012
Steun de opbouw van het jeugd- en jongerenwerk in de
Anglicaanse parochies van het bisdom Niassa, Mozambique

In het Noordwesten van Mozambique bevindt zich het Anglicaanse bisdom Niassa. Mark van Koevering, een Amerikaan met Nederlandse wortels is sinds 2002 bisschop van dit immens grote diocees. Het bisdom kent al jarenlang een enorme groei. Jaarlijks treden vele duizenden nieuwe mensen toe tot de kerk. Voor ons onvoorstelbaar, maar er komen ononderbroken mensen tot Geloof. Op allerlei plaatsen komen deze mensen bij elkaar en vormen nieuwe geloofsgroepen. Alleen al in de afgelopen jaren zijn er daarvan honderden bijgekomen en over enkele jaren wordt het huidige bisdom dan ook gesplitst om het werkbaar te houden. In  2004 telde het bisdom 300 kerkplekken, met slechts 18 priesters. Wel waren er ongeveer 500 catecheten werkzaam: enthousiaste gelovigen, maar onbetaald en nauwelijks opgeleid. Daarop besloot het bisdombestuur een groot opleidingsprogramma op te zetten. Catecheten met voldoende capaciteiten ontvingen een intensieve training en de besten onder hen konden verder opgeleid worden tot ‘community-priest’, gekozen uit de eigen gemeente en bedoeld om daar ook voor te gaan. De opbrengst van de vastenactie 2006 is hieraan besteed. Het werk is eveneens gesteund door de PKN.

Dit langlopende project is erg goed verlopen en de contacten bleven, intensief en stimulerend. Al die jaren heeft St. Paulus Niassa jaarlijks gesteund. Ook de OK kerngroep in Nijmegen ondersteunt Niassa. De groei van de kerk blijft echter onstuimig waardoor er nu nog maar net voldoende priesters en catecheten beschikbaar zijn voor de verschillende parochies. Want intussen zijn er al 510 parochies. Ruim 300 daarvan hebben een jeugd- en een jongerengroep. Het gaat dus over grote aantallen in een moeilijk bereikbaar gebied met slechte wegen en een enorm oppervlakte. Niet alleen krijgen de kinderen daar in de leeftijd van 9 tot 16 jaar volop gelegenheid tot zingen en dansen in de diensten, maar er zijn ook allerlei mogelijkheden voor cursussen, Bijbeluitleg en voorlichting over gezondheid of gezinsleven. Daar is ook duidelijk animo voor.

Vanwege de enorme toestroom van mensen en de grootte van het bisdom is het nu nodig om het jeugd- en jongerenwerk in de parochies structureler vorm te geven en beter aan te sturen. Er is daarom een goed plan opgezet voor het jeugd- en jongerenwerk. Een opbouwwerker zal in 2012 voor het bisdom worden aangesteld, die jeugdleiders gaat opleiden.

De bedoeling is dat mensen die zich in de parochies bezig (gaan) houden met jeugd- en jongerenwerk in elk van de drie regio’s grondig worden toegerust voor deze taak. Ze krijgen een basisopleiding voor lokaal jeugd- en jongerenwerk. Veel jongeren zijn al actief in een kerkkoor. De bedoeling is deze jongeren te stimuleren om ook andere, praktische taken, binnen de ‘community’ op zich te nemen. Dus niet alleen ‘woord’, maar ook ‘daad’, voor hen die dat nodig hebben. Verder wil men voor de jongere kinderen graag een kinderbijbel en Bijbelverhalen in de landstaal, het Portugees, vertalen. Plaatselijke kunstenaars zullen de kleurige illustraties maken, zodat de verhalen de kinderen in Mozambique aanspreken en zij zichzelf in de lokale situatie nog beter kunnen herkennen.

In de vastenactie 2012 streven we er naar het honorarium van de opbouwwerker voor 2 jaar te kunnen betalen. Hierbij gaat het om een bedrag van totaal € 8.500,00 dat is € 350,00 per maand. Het tweede doel van de vastenactie is het uitgeven van lokaal te produceren kinderbijbels en boekjes met Bijbelverhalen. We hopen deze eveneens te kunnen betalen uit de opbrengst van het vastenoffer.

Bij deze vastenactie gaat het om de kansen voor de jeugd!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum