Nieuwe Publicatie: Op weg naar verzoening en genezing

RKK - OKK dialoog

Nieuwe Publicatie: Op weg naar verzoening en genezing
over het eindrapport van de Internationale Rooms-katholieke / Oud-katholieke Dialoogcommissie (IRAD)

In de oecumenische dialogen neemt de verhouding tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-katholieke Kerk een bijzondere plaats in. In het rapport van de Internationale Rooms-katholieke / Oud-katholieke Dialoogcommissie (IRAD) uit 2009 wordt deze verhouding getypeerd als een intern katholiek probleem dat de kenmerken vertoont van een familieruzie. Voor Nederland geldt dat wel heel bijzonder omdat in ons land de kerkscheuring in de Katholieke Kerk in de 18e eeuw zich voltrok na een lang en moeilijk proces dat teruggaat tot de tweede helft van de 16e eeuw.

Dankzij de oecumenische ontmoetingen en dialogen in de 20e eeuw zijn in het algemeen de verhoudingen tussen de verschillende kerken sterk verbeterd. Dat geldt ook voor de verhouding tussen de Rooms-katholieke en Oud-katholieke Kerken. Het IRAD-rapport dat in oktober 2009 in Nederlandse vertaling werd gepubliceerd in de kerkelijke documentatie rkk.nl verwoordt ten eerste de overeenstemming over de Kerk. Op die basis brengt het rapport heel precies de nog openstaande vragen in kaart die op de weg naar het herstel van de volledige gemeenschap nog moeten worden beantwoord.

Om bekendheid te geven aan de voortgang van deze bijzondere dialoog die de Rooms-katholieke Kerk met de Oud-katholieke Kerken voert, schreven Geert van Dartel en Ton Scheer de brochure Op weg naar verzoening en genezing. De brochure is bedoeld om een breed publiek kennis te laten nemen van de bereikte overeenstemming, de methodologie van de gedifferentieerde consensus die aan het oecumenisch gesprek ten grondslag ligt en van de nog openstaande vragen.

De brochure Op weg naar verzoening en genezing is te bestellen bij het secretariaat van de vereniging via 030-2326907  of via email secretariaat@oecumene.nl De prijs is  5,- ex. verzendkosten.

Het dialoograpport 'Kerk en kerkelijke gemeenschap' verscheen in de reeks Kerkelijke Documentatie van rkk.nl 37(2009)9-10,21-78 en is nog verkrijgbaar voor 5,50 euro via bestel@rkk.nl

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum