Autovriendendienst

Ondanks dat de afstanden in de Egmonden niet groot zijn, is er toch altijd een aantal mensen, die om wat voor reden dan ook, niet zelfstandig de kerkdiensten kan bijwonen. Voor hen is de groep autovriendendienst.

Voor vervoer naar en van de kerk kunt u contact opnemen met:

Egmond aan Zee
dhr. H. Bosman, tel. 072 506 2317

Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen
mevr. M. de Vrij-de Kraker, tel. 072 506 4443

Wij vragen de parochianen zoveel mogelijk behulpzaam te willen zijn, zodat ook zij, die geen auto bezitten, in staat worden gesteld de kerkdiensten en andere bijeenkomsten bij te wonen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum